Sponsored Ads

บทความแสดงตัวอย่างการสร้างปกหนังสือหรือหน้าปกสำหรับทำไปประกอบใน eBook ด้วยโปรแกรม Photoshop โดยตัวอย่างนี้จะนำไปใช้กับ ePub สำหรับ Amazon Kindle ส่วนการนำไปใช้กับการสร้าง eBook ประเภทอื่นก็ปฏิบัติคล้ายกัน ต่างกันแค่การกำหนดขนาดของหน้าปกเท่านั้นเอง

 

ขั้นตอนการสร้างปก eBook
1. เข้าโปรแกรม Photoshop แล้วคลิก File>>New
2. กำหนดค่าต่างๆ ชื่อไฟล์ Name = cover
3. ขนาดความกว้าง คลิกเลือกหน่วยเป็น pixels ก่อน แล้วพิมพ์ขนาด Width = 600 ลงไป ส่วนความสูง Height = 800
4. ความละเอียดภาพ Resolution = 72
5. สี Color Mode เลือก RGB Color
6. สีพื้น Background Contents เลือก White สีขาว
7. เสร็จแล้วคลิก OK

 

8. เริ่มออกแบบตามต้องการ
9. เสร็จแล้วคลิก File>>Save for Web…
10. กำหนดค่าต่างๆ เลือกไฟล์ภาพแบบ JPEG
11. เลือกคุณภาพความละเอียด ลองหลายแบบ เช่น High, Very High จะมีผลกับความคมชัด ให้เลือกค่ามากที่สุดแต่ขนาดไฟล์ในข้อ 12 ห้ามเกิน 127k
12. เลือกคุณภาพความละเอียดภาพแบบใดก็ตาม ดูขนาดไฟล์ห้ามเกิน 127 K จากตัวอย่างแค่ 124.4 K ถือว่าใช้ได้
13. กำหนดค่าต่างๆ เสร็จแล้วคลิก Save

 

14. คลิกเลือกโฟลเดอร์ไว้เก็บไฟล์
15. คลิกและพิมพ์ชื่อไฟล์
16. เสร็จแล้วคลิก Save เป็นอันเสร็จสิ้นการสร้างภาพปกอีบุ๊ค

 

Tips
ปกที่ได้นี้จะเอาไว้ทำปกอีบุ๊ค (Inner cover) และไว้แสดงปกหนังสือในร้าน Kindle Store (Product catalog cover)

 

บทความเนื้อหาใกล้เคียงกัน :

Sponsored Ads

Daily Tips แนะนำการใช้ไอที คอมพิวเตอร์ โปรแกรม มือถือ โซเชียล

Daily Variety รวมบทความวาไรตี้ ดีดี สุขภาพ การเงิน ท่องเที่ยว ทำงาน อาชีพ ฯลฯ

  • ปีใหม่ทั้งทีจะวางแผนเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างไรดีนะ

    เชื่อว่า ขึ้นปีใหม่ หลายคนต่างก็ตั้งเป้าหมายที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง พัฒนาตัวเองให้ชีวิตดีขึ้น ต้องมีสิ่งดีๆ เข้ามาในชีวิต ทั้งเรื่องส่วนตัวอาชีพการงาน ฯลฯ แต่เพื่อให้ไปถึงจุดหมายนั้น มีหลายเรื่องมากที่จำเป็นต้องรู้ โดยเฉพาะสิ่งที่ควรทำและไม่ ควรทำ

    Read more...
  • การดูแลผู้ป่วยสูงวัยเบื้องต้น

    หลังจากได้กลับบ้านไปดูแลพ่อซึ่งป่วยอยู่สักพัก ก็ได้แนวคิดในการดูแลผู้ป่วย โดยเฉพาะคนสูงวัย หรือผู้ป่วยที่มีร่างกายอ่อนแอมากๆ ดูแลตัวเองไม่ได้ ซึ่งแม้แต่แก้วน้ำยังยกไม่ขึ้น เดินเหินไม่ต้องพูดถึง 

    Read more...
SPONSORED ADs