Sponsored Ads

สำหรับไฟล์ PDF หรือ eBook ที่จะเผยแพร่ให้คนอื่นนำไปใช้งานนั้น เราสามารถเข้ารหัสผ่านเพื่อป้องกันได้หลายแบบ เช่น ป้องกันการเปิดอ่าน ป้องกันการก็อปปี้ ป้องกันการพิมพ์ไฟล์ออกทางเครื่องพิมพ์ เป็นต้น คำสั่งเหล่านี้ล้วนเป็นคำสั่งสำคัญที่จำเป็นต้องใช้สำหรับทำไฟล์ PDF เพื่อเผยแพร่

วิธีเข้ารหัสไฟล์ PDF

1. คลิก PDFILL PDF Tools เพื่อเข้าโปรแกรม
2. ในหน้าจอโปรแกรมให้คลิก Encrypt and Decrypt Options


3. คลิกเลือกไฟล์ PDF ที่ต้องการ แล้วคลิก Open


4. คลิกและพิมพ์รหัสผ่านในช่อง User Password และ Owner Password
5. คลิกเลือกระดับการเข้ารหัสผ่าน ในส่วน Encrypt Level แบบ 128 bit จะยากในการแกะรหัสผ่าน
6. ในส่วน Security Options ตัวเลือกเพิ่มเติมในการเข้ารหัส เช่น อนุญาตให้พิมพ์หรือไม่ แก้ไขเนื้อหา ก็อปปี้ ฯลฯ คลิกเลือกตามต้องการ
7. คลิก Encrypt As.. เพื่อเข้ารหัสไฟล์ หรือใส่รหัสผ่านในการเปิดอ่านไฟล์นั่นเอง


8. พิมพ์ชื่อไฟล์และคลิกปุ่ม Save


9. เมื่อมีการเปิดอ่านไฟล์ ก็จะแสดงกรอบข้อความให้พิมพ์รหัสผ่าน จึงจะสามารถเปิดอ่านไฟล์ได้

 

การลบรหัสผ่านในไฟล์ PDF

สำหรับไฟล์ PDF ที่ได้ใส่รหัสผ่านเอาไว้ หากต้องการลบ ให้ปฏิบัติดังนี้
1. คลิก PDFILL PDF Tools เพื่อเข้าโปรแกรม
2. ในหน้าจอโปรแกรมให้คลิก Encrypt and Decrypt Options


3. คลิกเลือกไฟล์ PDF ที่ต้องการลบรหัสผ่าน แล้วคลิก Open


4. ในช่อง User Password คลิกและลบรหัสผ่านออกไป
5. คลิก Decrypt As..

 

ดาวน์โหลดและติดตั้ง PDFill Tools โปรแกรม PDF Free

สำหรับวิธีดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม PDF ฟรี ตัวนี้สามารถติดตามได้จากบทความ ดาวน์โหลดและติดตั้ง PDFFill

ความสามารถในการจัดการไฟล์ PDF ของโปรแกรม PDFill Tools

PDFill Tools เป็นโปรแกรม PDF Free ใช้งานได้ฟรี ซึ่งมีความสามารถในการจัดการกับไฟล์ PDF ระดับพื้นฐานที่จำเป็นแทบทั้งหมด อ่านเพิ่มเติม บทความ แนะนำให้รู้จักโปรแกรม PDFill

 

บทความเนื้อหาใกล้เคียงกัน :

Sponsored Ads

Daily Tips แนะนำการใช้ไอที คอมพิวเตอร์ โปรแกรม มือถือ โซเชียล

Daily Variety รวมบทความวาไรตี้ ดีดี สุขภาพ การเงิน ท่องเที่ยว ทำงาน อาชีพ ฯลฯ

  • ปีใหม่ทั้งทีจะวางแผนเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างไรดีนะ

    เชื่อว่า ขึ้นปีใหม่ หลายคนต่างก็ตั้งเป้าหมายที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง พัฒนาตัวเองให้ชีวิตดีขึ้น ต้องมีสิ่งดีๆ เข้ามาในชีวิต ทั้งเรื่องส่วนตัวอาชีพการงาน ฯลฯ แต่เพื่อให้ไปถึงจุดหมายนั้น มีหลายเรื่องมากที่จำเป็นต้องรู้ โดยเฉพาะสิ่งที่ควรทำและไม่ ควรทำ

    Read more...
  • การดูแลผู้ป่วยสูงวัยเบื้องต้น

    หลังจากได้กลับบ้านไปดูแลพ่อซึ่งป่วยอยู่สักพัก ก็ได้แนวคิดในการดูแลผู้ป่วย โดยเฉพาะคนสูงวัย หรือผู้ป่วยที่มีร่างกายอ่อนแอมากๆ ดูแลตัวเองไม่ได้ ซึ่งแม้แต่แก้วน้ำยังยกไม่ขึ้น เดินเหินไม่ต้องพูดถึง 

    Read more...
SPONSORED ADs