บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

งูๆ ปลาๆ มีความรู้ในเรื่องหนึ่งเรื่องใด แต่ไม่รุ้จริง

ความหมาย : สำนวนงูๆ ปลาๆ เป็นสำนวนที่เราชอบพูดกันมาก ใช้เปรียบเทียบว่าตัวเอง หรือใครบางคนมี ความรู้ในเรื่องบางเรื่องแบบไม่รู้จริง ไม่มีความรู้อย่างลึกซึ้ง อ่านเพิ่มเติม..