เป็นการนำภาพใดๆ อาจเป็นภาพที่ถ่ายด้วยกล้องดิจิตอล ภาพจากเครื่องแสกนเนอร์ จากเว็บไซท์ นำ เข้ามาใช้ในโปรแกรมนี้
1. คลิกเมนู File>>Place
2. คลิกเลือกภาพที่ต้องการ แล้วคลิกปุ่ม Place
3. ภาพที่นำเข้ามา ถ้ามีขนาดใหญ่เกินไปก็จัดการย่อขนาดให้เล็กลง จากตัวอย่างภาพจะมีขนาดใหญ่ กว่าพื้นที่ทำงาน ก็ย่อขนาดให้พอดี

ปรับแต่งภาพสำเร็จรูปด้วย Effect ใน Illustrator CS
เป็นการปรับแต่งภาพสำเร็จรูปที่นำเข้ามาด้วย Effect แบบต่างๆ ที่มีอยู่มากมายหลายแบบ
1. นำเข้าภาพด้วยคำสั่ง File>>Place แล้วเลือกภาพด้วยเครื่องมือสำหรับเลือก
2. คลิกเมนู Effect แล้วคลิกเลือกแบบที่ต้องการ เช่น Effect>>Effect Gallery...
3. จะปรากฏกรอบข้อความให้กำหนดค่าต่างๆ ก็กำหนดค่าตามต้องการแล้วคลิกปุ่ม OK
4. ภาพต้นฉบับ


บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

การติดตั้ง Joomla 3.8 สร้างเว็บไซต์ใช้งานจริง

จูมล่าเป็นโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการสร้างเว็บไซต์ซึ่งตอนนี้ได้พัฒนามาถึงเวอร์ชั่น 3. อ่านเพิ่มเติม..