บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง burn burned / burnt burned / burnt / เผา ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยา แบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการ ใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น

 

คำศัพท์คำอ่าน คำแปล

burn เบิน burned เบินถึ / burntเบินถึ burned เบินถึ / burnt เบินถึ / เผา 

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้

1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense
ประโยค He burns the dry leaves every day.
คำอ่าน ฮี เบิน เดอะ ดราย ลีฟสึ เอฟวะหริ เด
คำแปล เขา เผา/burns ใบไม้แห้ง/the dry leaves ทุกวันevery day

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 2 หรือ V 2 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต เมื่อวาน ผ่านมาแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว เดือน ปีที่แล้ว หรือ Past ประโยค He burned the dry leaves yesterday.
คำอ่าน ฮี เบินถึ เดอะ ดราย ลีฟสึ เยสเตอเด
คำแปล เขา เผา/burns ใบไม้แห้ง/the dry leaves เมื่อวานนี้/yesterday

 

3. วิธีใช้กริยานี้แบบคำกริยาช่องที่ 3 หรือ V 3 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออตีด หรืออนาคต โดยเป็น เหตุการณ์ที่เกิด ขึ้นและจบลงแล้ว หรือ Perfect Tenseเช่น เมื่อเช้าเขาได้ออกกำลังกาย ก่อนจะมาทำงาน ได้ออกกำลังกายจะ เป็น Perfect tense
ประโยค He has burnt the wood in the garden for 3 days.
คำอ่าน ฮี แฮส เบินถึ เดอะ วูด อิน เดอะ กาเดน ฟอ ทรี เดสึ
คำแปล เขา ได้เผา/has burnt ไม้/wood ในสวนเป็นเวลาถึง 3 วัน ไม้เยอะมาก ต้องเผาหลายวัน

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม

1. วิธีใช้กริยานี้แบบ Verb เติม ing ในความหมายว่า กำลังทำ
ประโยค He is burning the dry leaves now.
คำอ่าน ฮี อิส เบินนิง เดอะ ดราย ลีฟสึ นาว
คำแปล เขา กำลังเผา/is burning ใบไม้แห้ง/the dry leaves ตอนนี้/now หรือ ตอนนี้เขากำลังเผาใบไม้อยู่

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบ Future Tense หรือ Will + ในความหมายว่าจะทำ จะเป็น จะเกิดขึ้นในอนาคต พรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า เดือนหน้า ปีหน้า
ประโยค He will burn the dry leaves tomorrow
คำอ่าน ฮี วิล เบิน เดอะ ดราย ลีฟสึ ทูโมโร
คำแปล เขา จะเผา/is burning ใบไม้แห้ง/the dry leaves พรุ่งนี้/tomorrow วันนี้ยังกวาดไม่เรียบร้อย จะรอเผาทีเดียว พรุ่งนี้เลย

 

3. วิธีใช้คำกริยานี้แบบคำนาม คำคุณศัพท์
ประโยค Burning leaves will increase the air pollution.
คำอ่าน เบินนิ่ง ลึฟสึ วิล อินครีส ดิ แอ พอลลูชัน
คำแปล การเผาใบไหม้/Burning leaves จะเป็นการเพิ่ม/will increase มลพิษทางอากาศ/the air pollution

 

รวมคำแปลเพิ่มเติมและคำกริยาอื่นที่มีความหมายคล้ายกัน

fire / ฟายเอ่อ /เผา

 


บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

ตัวอย่างข้อสอบใบขับขี่ หมวด สัญลักษณ์พื้นทาง สัญลักษณ์ขอบทาง

ข้อสอบใบขับขี่เกี่ยวกับ สัญลักษณ์พื้นทาง สัญลักษณ์ขอบทาง ป้ายจราจรทั้งประเภทบังคับ ป้ายเดือน ป้ายแนะนำ ที่จำเป็นต้องรู้ขณะใช้รถใช้ถนน เพราะหากเป็นป้ายบังคับ การละเมิดจะเป็นการทำผิดกฏจราจร หรืออาจจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัย อ่านเพิ่มเติม..เรียนคำศัพท์อังกฤษ วันละคำ พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปลบทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง unwind unwound unwound คลี่คลาย คลาย ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น