การสร้างคิวรีเพื่อค้นหาแบบนี้อาจจะเป็นการแสดงเฉพาะราคาสินค้าในช่วง 100-200 บาท แสดงชื่อลูกค้าที่อยู่ในเขต กทม เท่านั้น

 

วิธีการสร้างคิวรี
1. สร้างคิวรีโดยใช้ตารางข้อมูล Customer
2. นำฟิลด์ไปวางในคิวรีตามตัวอย่าง
3. ฟิลด์ Province ในบรรทัด Criteria พิมพ์ Line”กรุงเทพ*” แสดงข้อมูลเฉพาะลูกค้าที่อยู่ใน กรุงเทพเท่านั้น การใช้ * จะหมายรวมถึง กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร

4. อาจกำหนดอีกแบบหนึ่ง เป็นการแสดงราคาสินค้าในช่วงที่กำหนด สร้างคิวรีด้วยตารางข้อมูล Sheetstock
5. นำฟิลด์ไปวางตามตัวอย่าง
6. บรรทัด Criteria พิมพ์ Between 10 and 20 กำหนดให้แสดงราคา (sprice) ในช่วงราคาตั้ง แต่ 10 - 20 บาทเท่านั้น
7. คลิกปุ่ม View ดูผลงาน
8. ผลงานที่ได้

 

บทความเนื้อหาใกล้เคียงกัน :

 


บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

คงเส้น คงวา ทำอะไรสม่ำเสมอ ต่อเนื่อง

ความหมาย : สำนวนนี้ใช้เปรียบเทียบคนที่ทำอะไรอย่างสม่ำเสมอ ปฏิบัติในเรื่องหนึ่งเรื่องใดอย่างต่อเนื่อง มัก จะใช้พูดถึงการกระทำในด้านดีมากกว่าด้านอื่น อ่านเพิ่มเติม..