การออกแบบรายงานแบบกำหนดเอง จำเป็นต้องลดขนาดความกว้าง ความสูงของฟิลด์ให้พอดีกับหน้ากระดาษ เพื่อความสวยงามเวลาพิมพ์กับเครื่องพิมพ์

 

1. การออกแบบรายงาน ได้จัดวางฟิลด์กว้างเกินไป
2. เพื่อดูตัวอย่างจะพบว่าบางส่วนจะไปอยู่อีกหน้าหนึ่ง

3. เลือกฟิลด์แล้วย้ายไปชิดขอบซ้ายให้เลือกโดยลากเป็นเส้นครอบฟิลด์
4. จากนั้นก็ย้าย อาจกดปุ่มลูกศรที่แป้นพิมพ์เพื่อย้ายก็ได้
5. ขอบด้านขวาต้องลดขนาดเช่นกัน
6. เสร็จแล้วคลิกปุ่ม View ดูผลงาน ให้ลดจนกว่าจะพอดีกับหน้ากระดาษ ไม่ล้นหน้ากระดาษ

 

บทความเนื้อหาใกล้เคียงกัน :


บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

น้ำมาปลากินมด น้ำลด มดกินปลา ต่างใช้ประโยชน์อีกฝ่ายเมื่อมีโอกาส

ความหมาย : สำนวนนี้ใช้พูดถึงพฤติกรรมการใช้ประโยชน์ หรือเอาเปรียบ หรือตักตวงผลประโยชน์จากอีกฝ่าย เมื่อมีโอกาส เป็นเป็นโอกาสของตนเองที่ได้เปรียบ เหมือน น้ำมาปลากินมด น้ำลด มดกินปลา ฝนตกน้ำหลาก น้ำท่วมรังมด มดลอยคอ ปลาก็กินมดเป็นอาหาร ครั้นน้ำแห้งปลาตาย มดก็กินปลา อ่านเพิ่มเติม..เรียนคำศัพท์อังกฤษ วันละคำ พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล

บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง forget forgot forgotten ลืม, เผลอ ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูป ไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่ง ขึ้น