คีย์บอร์ดเป็นอุปกรณ์รับข้อมูลหรือเป็นส่วน Input เพื่อนำไปประมวลผล คีย์บอร์ดมีหลาย แบบ เช่น แบบมีปุ่มควบคุมการเล่นเพลง ซึ่งเรียกว่าคีย์บอร์ดแบบมัลติมิ เดีย คีย์บอร์ดแบบไร้สาย สื่อสารข้อมูลผ่านพอร์ตอินฟราเรด เป็นต้น

ประเภทของคีย์บอร์ด
1. Serial Key Board เป็นคีย์บอร์ดที่มีมาแต่ดั้งเดิม ยุคกำเนิดคอมพิวเตอร์ สังเกตง่ายๆ ก็คือส่วนหัวสำหรับต่อกับเมนบอร์ด จะมีขนาดใหญ่ คีย์บอร์ดประเภทนี้ จะใช้กับเมนบอร์ดหรือเคส แบบ AT


2. PS/2 Key Board เป็นคีย์บอร์ดที่พัฒนาขึ้นใหม่ ส่วนหัวต่อมีขนาดเล็กกว่าแบบแรก คีย์บอร์ดประเภทนี้จะใช้กับเมนบอร์ด หรือเคสแบบ ATX

 

การเลือกซื้อคีย์บอร์ด
ไม่ว่าจะมียี่ห้อหรือคีย์บอร์ดทั่วๆ ไป ราคา 200 กว่าบาท ก็ค่อนข้างทนทานพอสมควร ตั้งแต่ ใช้เครื่องมายังไม่เคยใช้จนพังเลยสักที แต่มีสิ่งที่ต้องใส่ใจในการเลือก ซื้อก็คือ ปุ่มต่างๆ นิ่มมือดีหรือ ไม่ เสียงไม่ดังเกินไป ลองวางมือแล้วพิมพ์ข้อความแล้วรู้สึกคล่องดีหรือไม่ และสิ่งสำคัญอีกสิ่งหนึ่ง ก็คือเลือกหัวต่อให้ถูกต้อง ตรงกับ เมนบอร์ดที่ใช้


บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

รวมรถยนต์ 6 ประเภทที่ไม่ควรไปชนท้ายรถเหล่านี้ เราเตือนแล้วนะ

การขับรถยนต์บนท้องถนนร่วมทางกับคนอื่น คันอื่น ย่อมมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุ เพียงแต่หากพยายามระมัดระวัง ไม่ประมาท ขับเร็ว ก็จะช่วยลดอุบัติเหตุลงได้ เพราะการชนท้ายรถบางประเภทอาจจะต้องจ่ายค่าเสียหาย ค่าชดเชย ค่าซ่อมรถ จนหมดเนื้อหมดตัวเลยที เดียว อ่านเพิ่มเติม..เรียนคำศัพท์อังกฤษ วันละคำ พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล

บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง bid, bid/bade,bidden ประมูล เสนอ ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล พร้อมตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น