ตารางนี้จะสร้างขึ้นเพื่อใช้บันทึกเกี่ยวกับวันที่และเวลาที่นัดหมายไว้
1. อ่านวิธีทำคร่าวๆ ให้ครบทุกข้อก่อนเริ่มงาน แล้วคลิกคำสั่ง แฟ้ม>>ใหม่>>กระดาษคำนวณ เพื่อเริ่มต้นทำงานใหม่ จากนั้น ให้ดูภาพตัวอย่าง แล้วพิมพ์ข้อมูลลงไป เมื่อพิมพ์ข้อมูลครบหมดแล้ว ให้ขยายความกว้างของคอลัมน์ให้ใกล้เคียงกับตัวอย่าง

 

 

2. คลิกคำสั่ง เครื่องมือ แล้วคลิกที่ ตัวเลือก


3. เมื่อปรากฏกรอบข้อความขึ้นมา ให้คลิกที่เครื่องหมายบวกหน้า กระดาษคำนวณ จะปรากฏ คำสั่งย่อย ให้คลิกที่ มุมมอง แล้วคลิก ให้มีเครื่องหมายถูกที่ หน้า ตัวแบ่งหน้า ในส่วนเส้นตาราง ให้คลิกให้เครื่องหมายถูกหายไป

4. คลิกที่คำสั่ง มุมมอง>>ย่อ/ขยาย จะปรากฏกรอบข้อความขึ้นมา ปกติแล้วขนาดหน้า กระดาษ จะอยู่ที่ 100% ให้คลิกที่ ตัวแปร แล้วพิมพ์ 40% ลง ไปที่ช่องสี่เหลี่ยม จากนั้นคลิกปุ่ม ตกลง


5. วิธีนี้จะเป็นการลดขนาดหน้าจอให้เล็กลงเพื่อให้มองภาพได้ชัดเจนยิ่งขึ้น (ถ้าต้องการให้เป็น 100% เหมือนเดิม ก็ให้คลิกคำสั่ง มุมมอง>>ย่อ/ขยาย แล้วคลิก 100%)


6. หรืออาจคลิกขวาที่ตัวเลข 100% ที่แถบสถานะ แล้วเลือกขนาดหน้ากระดาษที่ต้องการ หากจะ ให้กลับมาเท่าเดิมก็คลิกขวา แล้ว เลือก 100%

 

 

 

7. ในการสร้างตารางบันทึกนัดหมายนี้ จะให้สร้างแบบเต็มหน้ากระดาษ ซึ่งโปรแกรมจะแบ่ง หน้ากระดาษให้โดยสังเกตที่เส้นสีเทา เข้ม แต่ละช่องก็คือ 1 หน้า กระดาษ ในที่นี้ให้คลิกที่เซลล์ A2 แล้วกดปุ่ม Shift ที่แป้นพิมพ์ค้างไว้แล้วคลิกที่เซลล์ F38 (เซลล์ที่มุมตรงกันข้าม) วิธีนี้จะเป็นการ เลือกเซลล์ที่ต้องการอีกวิธีหนึ่ง นอกเหนือจากการใช้วิธีการลากเมาส์
8. คลิกคำสั่ง รูปแบบ>>เซลล์ หรือคลิกขวา เลือกคำสั่ง รูปแบบเซลล์ จากนั้นให้คลิกที่แท็ป เส้นขอบ เพื่อเลือกคำสั่งสำหรับการสร้าง ตาราง
9. ในส่วน จัดเรียงบรรทัด ให้เลือกแนวเส้นขอบของตาราง ต้องการให้ตีตารางเป็นช่องๆ ให้คลิกเลือกช่องที่ 4 ในส่วน บรรทัด ให้เลือกขนาดของเส้นขอบ ตาราง และเลือกสีของเส้นขอบได้ที่ ช่องด้านล่าง บรรทัด ในส่วน ลักษณะการแรเงา สำหรับเลือกลักษณะเงา สามารถกำหนดตำแหน่งระยะ ห่างจากเส้นขอบ และสีของเงาได้ แล้วคลิกปุ่ม ตกลง


บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

ลบไฟล์ใน SD Card ที่ใช้ในมือถือ ASUS Zenfone

การลบไฟล์ใน SD Card ที่ใช้ในมือถือ ASUS Zenfone จะช่วยเพิ่มพื้นที่ให้มากขึ้นได้ เพราะเมื่อมีการลบไฟล์ แต่ระบบจะยังไม่ลบ ออกไป ยังเก็บไฟล์เอาไว้ ซึ่งอาจจะกินพื้นที่หลาย GB เลยทีเดียว จึงต้องหาวิธีลบให้หมด อ่านเพิ่มเติม..