ความหมาย : ใจซื่อมือสะอาด สำนวนนี้เป็นคุณสมบัติผู้สมัครหรือผู้เสนอตัวทำงานหรือผู้ที่ต้องรับผิดชอบทำ งานใดๆ ทุกหน่วยงานจะเน้นผู้สมัครหรือคนทำงานที่มีคุณลักษณะ ใจซื้อมือสะอาด เป็นคนดี ไม่คิดโกง เป็นคนซื่อสัตย์ ซึ่งหาได้ยากมาก คนแบบนี้ในปัจจุบันนี้

ตัวอย่าง :

การเลือกตั้งแต่ละครั้ง ประชาชนก็คาดหวังว่าจะได้ นักการเมืองที่เป็นคนดี มีฝีมือ ใจซื่อมือสะอาด เข้ามารับใช้ประชาชน ไม่มีใคร ต้องการคนไม่ดี คดโกง เพราะจะทำให้ประเทศชาติเสียหาย

คนที่มีคุณสมบัติ ใจซื่อมือสะอาด หน่วยงานใดๆ ก็ล้วนต้องการให้เข้าร่วมงาน เพราะมีแต่จะช่วยให้หน่วยงานเจริญก้าวหน้า ไม่มี ปัญหาคดโกง ทุรจิตคอรัปชั่น ทำให้หน่วยงานเดือดร้อน

ใจซื่อมือสะอาด เป็นคนคุณสมบัติของคนทำงานที่ทุกหน่วยงานต้องการ แต่ในความเป็นจริงแล้ว คนแบบนี้หาได้ยากมาก และคนดีก็ ไม่อยากจะเข้าไปทำงานในหน่วยงานใดๆ ไม่อยากจะไปสู้รบปรบมือกับคนไม่ดี

งานใดๆ ก็ตามที่ต้องเกี่ยวข้องกับการเงิน หรือมีผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้อง หากไม่มีคนทำงานที่ ใจซื่อมือสะอาด ก็มักจะเกิดความ เสียหายตามมาเสมอ โดยเฉพาะในเรื่องทุรจิต ยักยอกทรัพย์ หรือกระทำในสิ่งที่เอื้อประโยชน์ให้ตัวเองและพวกพ้อง


บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

กริยา 3 ช่อง beset, beset, beset, โอบล้อมรอบด้าน ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล

บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง beset, beset, beset, โอบล้อมรอบด้าน ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมี การเปลี่ยนรูปไปตามกาล พร้อมตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น อ่านเพิ่มเติม..เรียนคำศัพท์อังกฤษ วันละคำ พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล

บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง interweave interwove interwoven คลุกเคล้า ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้า ใจมากยิ่งขึ้น