ความหมาย : สำนวนนี้มักจะใช้กล่าว ถึงบุคคลที่ใช้การพูดจา หว่านล้อมคนอื่น โดยยกเรื่องราว อ้างเหตุผลสารพัด เพื่อให้อีกฝ่ายหลงเชื่อ คล้อยตาม เพื่อให้ได้ในสิ่งที่ตนเอง ต้องการ

ตัวอย่าง :

สำนวน ชักแม่น้ำทั้งห้า เราอาจจะได้ยินบ่อยๆ เมื่อมีการอภิปรายในสภา เพราะ สส. บางคนพยายามหว่านล้อมหรือยกเรื่องราว สารพัดมากล่าวอ้างให้คนอื่นเชื่่อ

เวลาที่คนเราอยากได้อะไรจากใคร ก็จะพยายาม ชักแม่น้ำทั้งห้า พูดจาหว่านล้อม ยกข้อดีสารพัดมาสนับสนุนสิ่งที่ตัวเองต้องการ หรืออยากจะให้เป็น เพื่อให้อีกฝ่ายให้ความร่วมมือช่วยเหลือ

ลูกชายอยากจะได้รถจักรยานยนต์คันใหม่ จึงพยายามพูดจาหว่านล้อมพ่อแม่ ชักแม่น้ำทั้งห้า อ้างข้อมูล ข้อดีของรถ ต่างๆ นาๆ เพื่อให้พ่อแม่ยอมใจอ่อน ซื้อรถคันใหม่ให้


บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

เรื่องต้องรู้ก่อนจะทุ่มเทศึกษาหาความรู้ในเรื่องหนึ่งเรื่องใด

พลัง แรงใจ ในการทำอะไรบางอย่างที่ยิ่งใหญ่ อาจจะไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนัก และความสำเร็จหรือล้มเหลวที่จะเกิดขึ้นตามมานั้น ก็มัก จะเปลี่ยนชีวิตของเรา อาจจะไปในด้านดีหรือไม่ดี แต่พลังใจ พลังกายที่จะทำนั้น ก็ใช่จะเกิดขึ้นได้บ่อยครั้ง บางครั้งในชั่วชีวิตหนึ่งเรา อาจจะมีโอกาสทำได้เพียงครั้งเดียว มีโอกาสเพียงครั้งเดียว ก่อนจะทุ่มเททำงานใหญ่ หรือสิ่งที่มีความยาก จึงต้องวางแผนให้ดี   อ่านเพิ่มเติม..