ความหมาย : สำนวนนี้มักจะใช้พูดเตือนสติคนรอบข้าง ให้ป้องกันอย่าให้เหตุร้ายเกิดขึ้น ตัดไฟแต่ต้นลม เพราะการแก้ไขในภายหลัง ยากกว่าหรือบางทีก็อาจจะไม่สามารถแก้ปัญหาได้เลย

ตัวอย่าง :

หากสิ่งที่มองเห็นหรือคาดการณ์ว่าน่าจะมีปัญหาอะไรตามมาบ้าง และเกิดความเสียหายรุนแรง ก็ต้องหทาทาง ตัดไฟแต่ต้นลม หา ทางหยุด หรือป้องกันไม่ให้เกิดปัญหา เพราะการป้องกันนั้นง่ายกว่าการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นแล้ว

ในชีวิตคนเราอาจจะมีปัญหาที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น ถ้าสามารถหาทางป้องกันไว้ก่อนจะดีมาก เป็นการ ตัดไฟแต่ต้นลม เพราะการแก้ ปัญหาในภายหลังจะมีความยากลำบากมากกว่า การพยามหาทางป้องกัน

วิธีแก้ปัญหาที่ดีที่สุด ก็ต้องใช้วิธี ตัดไฟแต่่ต้นลม ป้องกันไม่ให้เกิดเหตุ ไม่คาดคิด เพราะการแก้ปัญหาในภายหลังจะมีความยุ่งยาก มากกว่า


บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

Format กำหนดรูปแบบของข้อมูล ใน Access 2007

ข้อมูลที่จะป้อนลงไปสามารถกำหนดฟอร์แมทหรือรูปแบบได้ เช่น กรณีที่ป้อนวันที่ 09/01/2007 ลงไป ถ้าได้เลือก Format หรือรูปแบบของวันที่ เป็น วัน เดือน ปี ก็จะแสดงข้อมูลเป็น วันที่ 9 เดือนมกราคม 2550 เป็นต้น อ่านเพิ่มเติม..เรียนคำศัพท์อังกฤษ วันละคำ พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล

บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง fit fitted fitted พอเหมาะ ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น