ความหมาย : สำนวนนี้มักจะใช้พูดเตือนสติคนรอบข้าง ให้ป้องกันอย่าให้เหตุร้ายเกิดขึ้น ตัดไฟแต่ต้นลม เพราะการแก้ไขในภายหลัง ยากกว่าหรือบางทีก็อาจจะไม่สามารถแก้ปัญหาได้เลย

ตัวอย่าง :

หากสิ่งที่มองเห็นหรือคาดการณ์ว่าน่าจะมีปัญหาอะไรตามมาบ้าง และเกิดความเสียหายรุนแรง ก็ต้องหทาทาง ตัดไฟแต่ต้นลม หา ทางหยุด หรือป้องกันไม่ให้เกิดปัญหา เพราะการป้องกันนั้นง่ายกว่าการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นแล้ว

ในชีวิตคนเราอาจจะมีปัญหาที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น ถ้าสามารถหาทางป้องกันไว้ก่อนจะดีมาก เป็นการ ตัดไฟแต่ต้นลม เพราะการแก้ ปัญหาในภายหลังจะมีความยากลำบากมากกว่า การพยามหาทางป้องกัน

วิธีแก้ปัญหาที่ดีที่สุด ก็ต้องใช้วิธี ตัดไฟแต่่ต้นลม ป้องกันไม่ให้เกิดเหตุ ไม่คาดคิด เพราะการแก้ปัญหาในภายหลังจะมีความยุ่งยาก มากกว่า


บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

วิธีแชร์บทความในเว็บไซต์ Joomla 3 ไป Google Plus

บทความแนะนำวิธีแชร์บทความที่ได้สร้างในเว็บไซต์ Joomla 3 ไปยังโซเชียล Google Plus แบบง่ายๆ เป็นการเผยแพร่บทความให้ เป็นที่รู้จัก เพื่อให้มีคนเข้ามาอ่านมากๆ เพิ่มโอกาสการค้นพบบทความของเรา เมื่อมีการค้นหาผ่านหน้าเว็บไซต์ของ Google อ่านเพิ่มเติม..