ความหมาย : สำนวนนี้มักจะใช้พูดถึงคนที่ไม่คิดอะไรถึงอนาคตข้างหน้ามากนัก ตำข้าวสารกรอกหม้อ ทำงานแค่ให้พอมีรายได้เข้ามา วันต่อวันเท่านั้นเอง ไม่ได้เผื่อการออมเงินไว้สำหรับอนาคต ชีวิตก็จะมีความลำบากอย่างแน่นอน

ตัวอย่าง :

เราไม่ควรทำงานแบบ ตำข้าวสารกรอกหม้อ ทำงานแค่ให้มีรายได้วันต่อวัน แค่นั้น โดยไม่คิดถึงอนาคต ไม่เผื่อเงินออมสำหรับอนาคต ซึ่งจะสร้างปัญหาแน่นอนหากเจ็บป่วย ไม่สามารถทำงานได้ ก็จะไม่มีรายได้

สำหรับคนที่ขี้เกียจทำงาน และไม่ค่อยจะนึกถึงอนาคน ก็มักจะทำงานแบบ ตำข้าวสารกรอกหม้อ ไม่มีเงินก็ไม่ทำงาน มีเงินก็จะหยุด ไม่ทำอะไร หากไม่มีทรัพย์สมบัติติดตัว ไม่มีคนคอยให้ความช่วยเหลือ ชีวิตในบั้นปลายจะลำบากแน่นอน

การศึกษาน้อย ไม่มีความรู้อะไรมากนัก บางคนจึงทำงานแบบ ตำข้าวสารกรอกหม้อ แล้วแต่ว่าจะมีใครจ้างให้ทำอะไร ก็จะทำตามนั้น ไม่มีความรู้จึงไม่มีทางเลือกมากนัก


บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

จับปลาสองมือ ทำหลายอย่างพร้อมกันยากจะประสบความสำเร็จ

ความหมาย : จับปลาสองมือ เป็นสำนวนที่นิยมใช้เปรียบเทียบการกระทำ การลงมือทำอะไรตั้งแต่สองอย่างขึ้น ไป พร้อมๆ กัน เป็นเรื่องยากที่จะประสบความสำเร็จ และอาจจะทำให้เสียเวลา อ่านเพิ่มเติม..