บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง outsleep outslept outslept นอนนาน, นอนมาก ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยา แบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำ กริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น

 

คำศัพท์คำอ่าน คำแปล

outsleep เอ๊าสลีพ / outslept เอ๊าสะเล็บเถ่อะ /outslept เอ๊าสะเล็บเถ่อะ / นอนนาน, นอนมาก, นอนมากเกิน

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้

1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense
ประโยค He sleeps longer than 20 hours.
คำอ่าน ฮี สลีพสะ ลองเกอ แดน เทวนติ อาวเออะสึ
คำแปล เขานอนนานเกิน/He sleeps longer than 20 ชั่วโมง/20 hours

 

ประโยค He outsleeps 20 hours.
คำอ่าน ฮี เอ๊าสลีพสะ เทวนติ อาวเออสึ
คำแปล เขานอนนานเกิน/He outsleeps ชั่วโมง/20 hours

 

ประโยค The baby outsleeps the day.
คำอ่าน เดอะ เบบิ เอ๊าสลีพสะ เดอะ เด
คำแปล เด็กทารก/The baby นอนนานทั้งวัน/outsleeps the day

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 2 หรือ V 2 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต เมื่อวาน ผ่านมาแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว เดือน ปีที่แล้ว หรือ Past Tense
ประโยค He outslept 20 hours on the last monday.
คำอ่าน ฮี เอ๊าสะเล็บเถ่อะ เทวนติ อาวเออสึ ออน เดอะ ลาสสะ มันเด
คำแปล เขานอนนานเกิน/He outsleeps ชั่วโมง/20 hours ในวันจันทร์ที่ผ่านมา on the last monday

 

3. วิธีใช้กริยานี้แบบคำกริยาช่องที่ 3 หรือ V 3 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออตีด หรืออนาคต โดยเป็นเหตุการณ์ที่ เกิด ขึ้นและจบลงแล้ว หรือ Perfect Tenseเช่น เมื่อเช้าเขาได้ออกกำลังกาย ก่อนจะมาทำงาน ได้ออกกำลังกายจะเป็น Perfect tense
ประโยค He has outslept 20 hours since yesterday.
คำอ่าน ฮี แฮ่ส เอ๊าสะเล็บเถ่อะ เทวนติ อาวเออสึ ซิ้น เยสสะเตอเด
คำแปล เขาได้นอนนานเกิน/He outsleeps ชั่วโมง/20 hours ตั้งแต่เมื่อวานแล้ว/since yesterday และขณะที่พูดถึง เขาก็ยังนอนอยู่ ยังไม่ตื่นนาน

 

รวมคำแปลเพิ่มเติมและคำกริยาอื่นที่มีความหมายคล้ายกัน

sleep / สะลีพ / นอน