ความหมาย : สำนวนนี้มักจะใช้พูดถึงสมบัติ โดยเฉพาะสมบัติที่มีเพียงน้อยนิดอย่างที่ดิน มีน้อยมาก ที่เท่าแมวดิ้นตาย จนแทบจะไม่สมารถทำอะไรได้ นอกจากปลูกที่อยู่อาศัย

ตัวอย่าง :

การมีที่ดิน แม้เพียงเล็กน้อย ที่เท่าแมวดิ้นตาย แต่ก็ยังมีประโยชน์ใช้ปลูกบ้านเพื่ออยู่อาศัยได้ ก็จะช่วยลดรายจ่าย หรือหากมีที่เหลือ ก็ยังสามารถเพราะปลูกพืชผักไว้รอบบ้านช่วยลดรายจ่ายเรื่องอาหารได้อีกบางส่วน การมีที่ดินจึงเป็นเรื่องสำคัญ แม้จะเพียงน้อยนิดก็ตาม

การมีสมบัติเพียงเล็กน้อย อย่างที่ดิน แปลงเล็กๆ ที่เท่าแมวดิ้นตาย จำเป็นจะต้องวางแผนการปลูกสร้าง การใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่นปลูกบ้านหลายชั้น ใช้ใต้ถุนบ้านเป็นที่จอดรถ

ที่ดินเพียงเล็กน้อย ที่เท่าแมวดิ้นตาย แต่หากอยู่ในเมืองมีทำเลที่ดี ก็จะกลายเป็นที่ดินที่มีมูลค่าสูงได้เช่นกัน โดยเฉพาะในเมืองใหญ่ เมืองท่องเที่ยว


บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

วิดีโอสอนเล่นเพลงแบบเกาผสมการโซโล่ เพลง สาวเชียงใหม่

การเล่นเพลงในลักษณะนี้จะเล่นกีตาร์แบบเกา เพลง สาวเชียงใหม่ ของ จรัล มโนเพชร โดยผสมกับการโซโล่ทั้งอินโทร ท่อนโซโล่ หรือเล่นเพลงแนวเพลงบรรเลง เพลงนี้ง่ายเป็นพื้นฐานสำคัญ ต่อยอดไปเล่นเพลงแนวเพื่อชีวิต ซึ่งนิยมใช้การเกาผสมโซโล่แบบนี้ เช่น เพลง มือปืน เพลง แสงจันทร์ เพลงเชื่อชีวิตเก่าๆ เพลงนี้ง่ายที่สุุด เหมาะสำหรับมือใหม่มากที่สุด อ่านเพิ่มเติม..