ความหมาย : สำนวนนี้มักจะใช้พูดถึงอาชีพ หรือ การทำมาหากิน การทำธุรกิจ บางคนก็ทำลายธุรกิจที่ตัวเองสร้างขึ้นมา ทุบหม้อข้าว อาจจะด้วยความตั้งใจหรือไม่ก็ตาม

ตัวอย่าง :

การตัดสินใจทำลายอาชีพตัวเอง หรือ ทุบหม้อข้าว เพื่อไปทำอาชีพใหม่ อาจจะให้ผลตอบแทน มีความก้าวหน้า หรือดีขึ้น แต่การตัดสินใจแบบนี้ เป็นเรื่องใหญ่ เพราะหากผิดพลาด ก็อาจจะสิ้นเนื้อประดาตัว

บางคนตัดสินใจอย่างเด็ดขาดในการเปลี่ยนอาชีพหรือช่องทางทำมาหากินด้วยการทุบหม้อข้าว ยุติอาชีพที่ตัวเองถนัดเพื่อไปทำอาชีพอื่น โดยขายกิจการให้คนอื่น แล้วไปเริ่มธุรกิจใหม่ ทั้งๆ ที่ยังไม่รู้ว่าจะประสบความสำเร็จหรือไม่ ยอมเสี่ยงเผื่อหวังว่าจะมีอนาคตที่ดีกว่า อาชีพที่เคยทำ

ช่วงเศรษฐกิจไม่ดี ชาวนา ชาวสวนบางคนถึงกับทุบหม้อข้าว ขายที่ดิน ขายเครื่องมือทำมาหากินของตัวเอง แล้วก็ไปเสี่ยงโชคทำงานต่างประเทศหรือในเมือง เปลี่ยนอาชีพตัวเองไปเลย


บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

กริยา 3 ช่อง override overrode overridden แทนที่ ทำบางอย่างแทนที่ ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล

บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง override overrode overridden แทนที่ ทำบางอย่างแทนที่ ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการ ใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น อ่านเพิ่มเติม..เรียนคำศัพท์อังกฤษ วันละคำ พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล

บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง overlay overlaid overlaid วางซ้อน ซ้อนทับ ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะ มีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่ม เติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น