ความหมาย : บทความแนะนำเรื่องการรับรู้ ข้อมูลข่าวสารเรื่องราวต่างๆ ต้องศึกษา อ่าน ฟัง ดู สัมผัสให้รอบด้าน ฟังหูไว้หู อย่าฟังเรื่องเดียว ด้านเดียว เพราะจะทำให้ตัดสินใจผิดพลาดได้

ตัวอย่าง :

ในการทำธุรกิจ การเปิดใจให้กว้าง รับความความคิดเห็น รับฟัง ข้อมูลหลายๆ ด้านจะเป็นประโยชน์ต่อตนเอง เพื่อช่วยลดโอกาสในการ ตัดสินใจผิดพลาด เพราะรับรู้ข้อมูลเพียงบางด้าน บางมุมเท่านั้น โดย เฉพาะการทำธุรกิจที่มีการลงทุนสูง

โบราณสอนให้คิดให้รอบคอบก่อนจะเชื่อเรื่องใด รู้จัก ฟังหูไว้หู ฟัง ทุกเรื่อง รับรู้ข้อมูลในหลายเรื่อง แต่ไม่ต้องเชื่อทั้งหมด ต้องพิสูจน์ด้วยตัว เอง เพราะบางเรื่องนั้นแม้จะเป็นเรื่องจริง เป็นความจริง แต่ความจริง บางอย่าง ก็เปลี่ยนไปตามเวลา ตามความเป็นไปของโลกที่เปลี่ยนไป การศึกษาหลายด้านจะได้เปรียบ โดยเฉพาะการคิดการใหญ่ ทำงาน ใหญ่

การอยู่กับคนหมู่มาก อย่างที่ทำงาน หน่วยงาน ซึ่งมีคนหลายแบบ หลายประเภท และมักจะไม่พ้นพวกประเภทชอบยุแยงตะแคงรั่ว หรือพูด ให้ร้ายคนอื่น จึงต้อง ฟังหูไว้หู ก่อนจะตัดสินใจทำอะไรบางอย่างลงไป ไม่ว่าจะเป็นการพูด การกระทำ เพราะอาจจะส่งผลเสียต่อตนเองในภาย หลังได้ บางหน่วยงานก็เล่นเกมชิงอำนาจกัน หรือมีแต่ความอิจฉาริษยา กัน วางตัวไม่ดี อาจจะทำให้เดือดร้อน


บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

กริยา 3 ช่อง retear retore retorn ขาดอีกแล้ว หลุดอีกแล้ว ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล

บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง retear retore retorn ขาดอีกแล้ว หลุดอีกแล้ว ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น อ่านเพิ่มเติม..เรียนคำศัพท์อังกฤษ วันละคำ พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล

บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง mislay mislaid mislaid ทำหาย ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไป ตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่ง ขึ้น