ความหมาย : สำนวนนี้มักจะใช้พูดถึงคนใกล้ชิดกัน หรือสิ่งของที่ใกล้ชิดกัน เหมือน ลิ้นกับฟัน ก็ย่อมจะมีปัญหากันบ้าง เป็นเรื่องปกติธรรมด บางทีระหว่างเคี้ยวอาหารก็อาจเผลอไปกัดลิ้นได้แผล หรือคนใกล้ชิดกัน อาจจะมีทะเลาะกันบ้าง

ตัวอย่าง :

คนเป็นคู่ครอง สามีภรรยา หรือเป็นแฟนกัน ก็ย่อมจะมีการทะเลาะกันบ้าง ขัดแย้งกันบ้าง เหมือน ลิ้นกับฟัน อยู่ใกล้กันก็กระทบกระทั่งกันบ้างเป็นเรื่องปกติธรรมด แต่สิ่งที่สำคัญก็คือ เรื่องเล็กๆ น้อยก็อย่าไปพยายามขยายให้เป็นเรื่องให่ญ่ บางคนก็ชอบขุดเรื่องเก่าๆ มาพูด มาเป็นประเด็นในการทะเลาะ ก็จะทำให้การทะเลาะหรือปัญหาขยายออกไป จบยาก คู่ครองที่จะคบกันอย่างยืนยาว ก็ต้องเข้าใจในเรื่องนี้ อีกฝ่ายร้อน อีกฝ่ายก็ต้องเย็น รู้จักให้อภัยกัน

นอกจากคู่ครองที่มีโอกาสทะเลาะกัน กระทบกระทั่งกันแล้ว การเป็นเพื่อนกัน หรือทำงานร่วมกันหรือแม้แต่ระดับประเทศ ก็อาจจะมีเรื่องราวทะเลาะกันบ้าง เหมือน ลิ้นกับฟัน เพียงแต่ต้องใช้การเจรจาให้เข้าใจกัน เพราะผลเสียที่เกิดขึ้นตามมาย่อมมีความรุนแรงตามลำดับ การขัดแย้งระดังประเทศก็ย่อมจะเป็นเรื่องใหญ่กว่า แก้ไขยากกว่า

คนเราเมื่อคบกันใหม่ๆ ในช่วงแรก ก็ย่อมจะมีปัญหากันบ้าง เหมือน ลิ้นกับฟัน อาจจะมีเรื่องที่ทำให้ผิดใจกันบ้าง ทะเลาะกัน แต่หากสามารถผ่านไปได้ ต่อไปก็จะเข้าใจกัน และเรียนรู้ที่จะอยู่กับอย่างสันติ ไม่ล้ำเส้น ไม่ทำอะไรที่เกินเลย จนทำให้เกิดการทะเลาะกันที่รุนแรง ไม่ว่าจะคบกันแบบใดก็ตาม เป็นคู่ครอง เป็นสามีภรรยา เป็นเพื่อน ผู้ร่วมงาน หากผ่านจุดนี้ไปได้ ก็มักจะคบกันได้อย่างยาวนาน

บทความที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกัน


บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

สร้างคิวรีแบบ Action Query ใน Access 2007

Action Query เป็นลักษณะของคิวรีที่จะต่างจากคิวรีที่ได้กล่าวมาทั้งหมด เพราะสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูล แก้ไขข้อมูลในตารางข้อมูลได้ คิวรีแบบ นี้จะมี 4 แบบด้วยกัน อ่านเพิ่มเติม..