บทความแนะนำให้รู้จักชนิดของคำคุณศัพท์ ภาษาอังกฤษ พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล เพื่อให้เกิดความเข้าใจ มากยิ่งขึ้น กับการใช้คำคุณศัพท์ในรูปแบบต่างๆ เพื่อช่วยขยายคำนาม หรือ กริยาบางคำ

 

ชนิดของคุณศัพท์

1. คุณศัพท์แสดงลักษณะหรือคุณสมบัติ Descriptive Adjective

คำคุณศัพท์แสดงลักษณะหรือคุณสมบัติของคำนาม เช่น ขนาดใหญ่เล็ก น้ำหนัก ความซื่อสัตว์ ความฉลาด อ้วน ผอม สวย หล่อ มีความสุข เสียใจ
ประโยค : He likes the smart girl.
คำอ่าน : ฮี ไลสึ เดอะ สมาท เกิล
คำแปล : เขาชอบ ผู้หญิงฉลาด(the smart girl)


ประโยค : She is beautiful.
คำอ่าน : ชี อีส บิวตี้ฟูล
คำแปล : หล่อน เป็น ผู้หญิงที่สวย(beautiful)

 

2. คำคุณศัพท์แสดงสัญชาติ Proper Adjective

คำคุณศัพท์เหล่านี้จะขยายคำนามเพื่อบอกสัญชาติของคำนาม เช่น คนไทย คนจีน คนอเมริกัน คนเกาหลี ฯลฯ Thai, American, Indian, German, Italian, Japanese เป็นต้น
ประโยค : He likes Thai woman.
คำอ่าน : ฮี ไลสึ ไทย วูแมน
คำแปล : เขาชอบ ผู้หญิงไทย(Thai woman)

 

3. คำคุณศัพท์บอกปริมาณ Quantitative Adjective

คำคุณศัพท์เหล่านี้จะบอกให้รู้ว่าคำนามหรือสิ่งที่พูดถึง มีปริมาณมาก น้อย พอเพียง ทั้งหมด ครึ่งหนึ่ง เป็นต้น much, many, some, all, enough
ประโยค : She has enough money to buy a new car.
คำอ่าน : ชี แฮส อินาฟ มอนหนิ ทู บาย อะ นิว คา
คำแปล : หล่อน มีเงินมากพอ(enough money) สำหรับการซื้อ รถใหม่ (a new car)

 

4. คำคุณศัพท์บอกจำนวน Numeral Adjective

คำคุณศัพท์เหล่านี้จะบอกจำนวนนับที่แน่นอน หรือลำดับที่ ของคำนามนั้น คนที่เท่าไร มีสิ่งใดกี่ชิ้น เป็นต้น
ประโยค : She has five dogs
คำอ่าน : ชี แฮส ฟาย ด้อกซึ
คำแปล : หล่อนมี สุนัขห้าตัว(five dogs)


ประโยค : This is the first car in our village.
คำอ่าน : ดิส อิส เดอะ เฟิร์ส คา อิน อาวเออะ วิลเลจ
คำแปล : นี่เป็น รถคันแรก( the first car) ในหมู่บ้านของเรา (เป็นคนแรกในหมู่บ้านที่รวยและมีเงินซื้อรถยนต์)

 

5. คำคุณศัพท์ชี้เฉพาะ Demonstrative adjective

คำคุณศัพท์ชี้เฉพาะจะช่วยอธิบายขยายความคำนามนั้นๆ ว่าสิ่งที่พูดถึงเป็นอันไหน ตัวไหน เรื่องอะไร เช่น รถคันนั้น ร้านนั้น บ้างหลังนี้ คำว่า นั้น นี้ นี่ จะเป็นคำคุณศัพท์ชี้เฉพาะ หากเป็นภาษาอังกฤษก็จะเป็นคำต่อไปนี้ this, that, these, those, such
ประโยค : This car is expensive.
คำอ่าน : ดิส คาร์ อิส เอ็กเพนสีบ
คำแปล : รถคันนี้มีราคา แพง(expensive)

 

6. คำคุณศัพท์คำถาม interrogative adjective

คำคุณศัพท์ต่อไปนี้จะใช้ขยายคำนามในเชิงเป็นคำถาม โดยจะวางไว้ต้นประโยค์และจะต้องมีคำนามตามหลัง เช่น what, which, whose
ประโยค : What type of movies do you like to watch?
คำอ่าน : วอท ไท๊ ออฟ มูฟวี่ ดู ยู ไลคี ทู วอทฉุ
คำแปล : คุณชอบดู ภาพยนตร์ประเภทใด(type of movies)


ประโยค : Which way do you want to go??
คำอ่าน : วิช เว ดู ยู ว๊อน ทู โก
คำแปล : คุณต้องการไปทางไหน หรือ ทางไหน(which way) ที่คุณอยากไป


ประโยค : Whose book is here?
คำอ่าน : ฮูส บุ๊ค อิส เฮี๊ย
คำแปล : หนังสือของใคร (whose book) อยู่ที่นี่

 

7. คำคุณศัพท์แสดงการเป็นเจ้าของ ผู้ครอบครอง Possessive adjective

คำคุณศัพท์ที่แสดงถึงการเป็นเจ้าของบางสิ่ง บางอย่าง เช่น his (ของเขา), our(ของเรา), her(ของหล่อน)
ประโยค : Her car is red.
คำอ่าน : เฮอ คา อิส เรด
คำแปล : รถของเธอ(her car) เป็นคันสีแดง(red)

 

8. คำคุณศัพท์แบ่งแยก Distributive adjective

คำคุณศัพท์ที่มีความหมายเชิงแบ่งแยกคำนามนั้นๆ เช่น each(แต่ละ), every(ทุกๆ ทุกคน ทุกอย่าง...), either(อย่างใด อย่างหนึ่ง คนใดคนหนึ่ง), neither()
ประโยค : Each student is unique.
คำอ่าน : อิชฉุ สติวเดน อิส ยูนีก
คำแปล : นักเรียนแต่ละคน() มีความ เป็นตัวของตัวเอง(unique)


ประโยค : Every boy passes the exam.
คำอ่าน : เอฟเวอหริ บอย พาสเสด เดอะ เอ็กแซม
คำแปล : เด็กผู้ชายทุกคน(Every boy) ผ่านการสอบ


ประโยค : Either car can run.
คำอ่าน : อี๊เตอ คา แคน รัน
คำแปล : ไม่รถคันใด ก็คันหนึ่ง (Either car) ที่สามารถวิ่งได้ ขับได้ ( run)


ประโยค : Neither cars cannot run.
คำอ่าน : นีเตอ คาร์ สึ แคนนอต รัน
คำแปล : รถทั้งสองคันไม่สามารถวิ่งได้

 

9. คำคุณศัพท์แสดงการเน้น Emphasizing Adjective

คำคุณศัพท์ที่เน้นขยายคำนามเพิ่มน้ำหนัก ย้ำคำนามนั้นๆ ให้มีความหมายมากขึ้น เช่น เขาเป็นคนจริง ทำอะไรทำจริง
ประโยค : He is a very man.
คำอ่าน : ฮี อิส อะ เวหริ แมน
คำแปล : เขาเป็นผู้ชายมาก แมนมาก คนจริง (very man)

 

10. คำคุณศัพท์แสดงการอุทาน Exclamatory Adjective

คำคุณศัพท์ที่แสดงการอุทาน เน้นคำนามนั้นๆ เช่น เมื่อเห็นใครมีความคิดในการแก้ปัญหาที่ดีมาก ก็อาจอุทานออกมาว่า ช่างเป็นความคิดที่ดีอะไรเช่นนี้
ประโยค : What a good idea!
คำอ่าน : วอท อะ กู๊ด ไอเดีย
คำแปล : ช่างเป็น ความคิดที่ดี (a good idea)

 


บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

กริยา 3 ช่อง cling clung clung ติด ยึด แนบ ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล

บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง cling clung clung พิง ติด ยึด แนบ ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมี การ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยา นี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น อ่านเพิ่มเติม..เรียนคำศัพท์อังกฤษ วันละคำ พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล

บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง telecast telecast telecast ออกอากาศ ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้ เข้าใจมากยิ่งขึ้น