บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

จอดเรือไม่ดูท่า ขี่ม้าไม่ดูทาง จะทำอะไรไม่คิดให้รอบคอบ ทำให้เดือนร้อนภัยหลัง

ความหมาย : จอดเรือไม่ดูท่า ขี่ม้าไม่ดูทาง สำนวนนี้มักจะใช้พูดเปรียบเทียบการกระทำที่ขาดความละเอียด รอบคอบ ไม่คิดพิจารณาให้เสียก่อน จึงทำให้เกิดปัญหา เกิดความเดือดร้อนตามมา เหมือนการจอดเรือ ถ้าไม่จอดให้ตรงท่า จะขึ้นเรือ ลงเรือ ก็จะลำบาก อ่านเพิ่มเติม..