Sponsored Ads

บทความแนะนำแนวทางการซื้อหาชุดใช้งานพลังงานไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ชุดเล็กๆ เพื่อใช้งานกับอุปกรณ์อีเล็คทรอนิคขนาดเล็กๆ อย่างมือถือหรือ แท็บเล็ต โดยเฉพาะคนชอบเที่ยวป่า แค้มปิ้งใช้ชีวิตกลางแจ้งหรือจะหาไว้ใช้ในบ้านก็ตาม

บทควมแนะนำเทคนิคการใช้งานและดูแลรักษามือถือหรือแท็บเล็ต ความจุน้อยๆ ให้แบตเตอรี่มีอายุการใช้งานนานๆ

บทความรวมเทคนิคการชาร์จแบตเตอรี่ให้มือถือหรือแท็บเล็ต Android ซึ่งอาจจะช่วยให้การชาร์จเร็วขึ้นและไม่พลาด เพราะบางครั้ง เสียบเครื่องทิ้งไว้เป็นชั่วโมง ปรากฏว่า ชาร์จได้ไม่กี่เปอร์เซ็นต์เท่านั้นเอง

บทความแนะนำแนวการชาร์จมือถือหรือแท็บเล็ตที่ใช้แบตเตอรี่ความจุสูง กรณีประสบปัญหาการชาร์จที่ช้ามากๆ 10% ใช้เวลาเกิน 1 ชั่วโมง กว่าจะครบ 100 % ใช้เวลาประมาณ 10 ชั่วโมง


Sponsored Ads

.