Video แนะนำ

เรียนรู้จากวิดีโอ สะดวกรวดเร็ว เหมาะสำหรับผู้ใช้มือถือ เป็นอีกทางเลือกที่ทางเว็บไซต์จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกในการศึกษาเรื่องราวต่างๆ ในเว็บไซต์นี้ ขอบคุณที่เข้ามาอ่าน และ รับชม

บทความแนะนำการจัดการกับวิดีโอของเราเองที่ได้อัปโหลดเข้าช่องยูทูปของเรา โดยใช้แอป Youtube Studio ซึ่งจะมีคำสั่งต่างๆ ที่สะดวกในการจัดการกับวิดีโอ สำหรับคนทำช่องยูทูป หรือ ทำวิดีโอลงยูทูปทั้งส่วนตัว หรือ เพื่อทำมาค้าขาย ทำธุรกิจก็ตาม จำเป็นจะต้องติดตั้งและใช้งานแอปนี้


เรียนคำศัพท์อังกฤษ วันละคำ พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล

บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง outdo outdid outdone เอาชนะ, เหนือกว่า, ทำดีกว่า ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น