บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

ไก่ได้พลอย : คนที่มีของมีค่าใกล้ตัว แต่ไม่เห็นคุณค่าหรือประโยชน์

ความหมาย : สำนวนนี้มักใช้พูดจาเปรียบเทียบคนได้ของดี มีของดีอยู่ใกล้ตัว แต่กลับไม่รู้จักใช้ให้ป็นประโยชน์ ไม่รู้คุณค่าในของสิ่งนั้น ซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นธรรมดาปกติของคนเรา มักจะไม่เป็นค่าของดีที่อยู่ใกล้ตัว จะเห็นค่าก็ต่อเมื่อสิ่งนั้นไม่อยู่แล้ว อ่านเพิ่มเติม..