Sponsored Ads

 

การทำงานกับแถบเครื่องมือ
แถบเครื่องมือมาตรฐานของ Excel ก็จะมีดังนี้
1. Standard เป็นแถบเครื่องมือมาตรฐานไว้จัดการกับไฟล์ และการใช้งานพื้นฐานทั่วๆ ไป
2. Formatting ไว้จัดการกับข้อความ
3. แถบเครื่องมือ Task Pane รวมคำสั่งที่ใช้งานบ่อย ส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับการจัดการกับไฟล์
4. Formular Bar สำหรับพิมพ์สูตรหรือข้อมูลใดๆ ลงในเซลล์

การแสดงหรือซ่อนแถบเครื่องมือ
1. คลิกเมนู View>>Toolbars
2. คลิกติ๊กถูกชื่อเครื่องมือต่างๆ ถ้าเอาถูกออกก็จะเป็นการซ่อนเครื่องมือนั้นๆ


Sponsored Ads

.