ความหมาย : สำนวนนี้มักใช้เปรียบเทียบคนที่มีฐานะต่ำต้อย ด้อยกว่าคนอื่น แต่อยู่ท่ามกลางคนที่มีฐานะสูงส่ง กว่า ซึ่งดูแล้วไม่เข้าพวก ไม่เข้ากลุ่ม แต่อาจคบกัน หรืออยู่ด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นมิตรกันหรือไม่ก็ตาม

ตัวอย่าง :

ดญ. สมศรีเป็นเด็กที่มีฐานะยากจน แต่เรียนดี นิสัยดี ชอบช่วยเหลือคนอื่น จึงมีเพื่อนหลายคน โดยเฉพาะคนที่มีฐานะสูงกว่า เป็น ลูกหลานคนรวย ลูกหลานข้าราชการบ้าง ซึ่งชอบเด็กคนนี้ เพราะนิสัยดี และไม่รังเกียจที่จะให้คบกับลูกหลานของตน ดญ, สมศรีจึง เหมือนกับ กาในฝูงหงส์ อยู่ท่ามกลางเพื่อนๆ ซึ่งมีฐานดีกว่า แม้จะดูไม่เข้ากันนัก แต่เพื่อนๆ ก็ไม่รังเกียจ

กาในฝูงหงส์ มักจะพูดในทางไม่ดีนัก เป็นการพูดเชิงตำหนิ ว่ากล่าว หรืออิจฉา ใครบางคน โดยเฉพาะผู้หญิง ซึ่งเป็นคนที่มีฐานะต่ำ ต้อย แต่ได้อยู่ท่ามกลางคนรวย ที่มีฐานะสูงกว่า

การเป็น กาในฝูงหงส์ อาจจะเป็นไปด้วยความเต็มใจ หรือไม่เต็มใจแต่สถานการณ์บังคับก็ได้ อย่างที่เห็นในละครบ่อยๆ ที่นางเอก อาจจะเป็นหลานที่มาจากครอบครัวที่ยากจน แต่ต้องมาอยู่รวมกับครอบครัวปู่ย่าหรือตายาย พี่ ป้า น้า อา ลุง ที่มีฐานะร่ำรวยในตระกูล ตัวเองก็จะเหมือน กาในฝูงหงส์ ดูต่ำต้อยกว่าคนอื่น