ความหมาย : สำนวนนี้ใช้พูดเปรียบเทียบผู้ที่ชอบเลือกนาย เลือกหัวหน้า เลือกผู้บังคับบัญชาอยู่บ่อยๆ โดยหวังวาจะได้หัวหน้าที่ดี แต่สุดท้ายก็จะมักจะได้หัวหน้าที่ไม่ดี ทำให้เดือดร้อน เพราะหัวหน้าที่ได้เลือกใหม่เข้ามาต่างทำให้เดือดร้อน

ในสังคมที่ผู้คนสามารถเลือกหัวหน้า เลือกผู้ปกครอง หรือเลือกนายก เลือกประธานาธิบดีได้ เมื่อพบว่า คนนั้นไม่ดี คนนี้ไม่ถูกใจ ก็จะพากันเปลี่ยนไปเรื่อยๆ และผลที่ตามมาก็มักจะได้ผู้ปกครองหรือหัวหน้าที่ไม่ดี ทำความเดือดร้อนให้กับผู้คนเหล่านั้น เหมือนกบเลือกนกกระสามาเป็นผู้ปกครอง ก็โดนนกกระสาจับกบกินไปเรื่อยๆ สร้างความเดือดร้อน

ตัวอย่าง :

ผู้คนในหมู่บ้านนี้ มีพฤติกรรมเป็นเหมือน กบเลือกนาย เปลี่ยนผู้ใหญ่บ้านกันบ่อยมาก ไม่ถูกใจ ไม่ได้ดังใจ ก็พากันปลด แล้วเลือกคนใหม่ หมู่บ้านนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ จึงมีผลประโยชน์มาก คนที่เข้ามาเป็นผู้ใหญ่บ้านจึงมักจะแสดงหาผลประโยชน์ทำให้ชาวบ้านเดือดร้อน การเปลี่ยนผู้ใหญ่บ้านอยู่บ่อยๆ ก็ไม่ช่วยให้อะไรดีขึ้น

บางประเทศเปลี่ยนผู้ปกครองบ่อยมาก นายกรัฐมนตรีทำงานได้ไม่กี่ปี อยู่ไม่ครบวาระ ก็มักจะโดนประชาชนออกมาขับไล่ เพราะไม่ได้ดังใจ การเปลี่ยนผู้ปกครองบ่อยๆ เหมือน กบเลือกนาย ไม่ใช่ผลดี เพราะทำให้การพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ หยุดชะงัก แต่ในประเทศที่ยังไม่พัฒนา ส่วนใหญ่ผู้นำมักจะมีความเห็นแก่ตัว ทำให้เกิดการคอรัปชั่น สร้างความเสียหายให้กับประเทศชาติ ก็จำเป็นจะต้องปรับออก ขับไล่ออกไป

 

สำนวน สุภาษิต ที่ คล้ายกัน : หนีเสือปะจรเข้