ความหมาย : สำนวนนี้มักจะใช้พูดเพื่อห้าม ปรามไม่ให้กระทำบางอย่าง ห้ามนำเรื่องภายในที่ทำงาน ภายในบ้าน ภายในครอบครัว ไปเปิดเผยหรือเล่าให้ใครฟัง เพราะไม่เป็น เรื่องดีอย่างแน่นอน

ตัวอย่าง :

การมีครอบครัว พ่อ แม่ ลูก ปู่ ย่า ตา ยาย เป็นครอบครัวใหญ่ อาจจะมีการเตือนกันในเรื่อง ความในอย่านำออก ความ นอกอย่านำเข้า อย่าเอาเรื่องในครอบครัวไปเล่าให้ใครฟัง เพราะคนที่ได้ฟังก็มักจะนำไปเล่าต่อ อาจทำให้ครอบครัวได้รับความเดือด ร้อน หรือได้รับความเสียหาย ส่วนความนอกอย่านำเข้า เป็นการเตือนไม่ให้นำเรื่องจากภายนอก ปัญหาอื่นนอกบ้าน เข้ามาให้คนใน บ้านรับรู้ เพราะอาจจะทำให้เกิดปัญหา คนในบ้านอาจจะทะเลาะกัน เพราะปัญหาที่นำเข้ามา

การแต่งงานกันอาจจะไปไม่รอด หากมีปัญหาอะไรไม่ปรึกษากัน แต่ไปปรึกษาคนอื่น เอาความคิดของคนอื่นเข้ามาแก้ปัญหา อาจ จะทำให้เกิดการทะเลาะกันและต้องแยกทางกัน ดังนั้น ความในอย่านำออก ความนอกอย่านำเข้า เมื่อเป็นเรื่องของคนสองคน มี ปัญหาอะไรก็ต้องคุยกัน การนำเรื่องภายในไปปรึกษากับคนอื่น อาจจะไม่เป็นเรื่องดี และการนำความคิดเห็นหรือแนวทางของคน นอกมาใช้ ก็อาจจะไม่ช่่วยแก้ปัญหา เพราะมีแต่คนภายในกันเองที่รู้ดีที่สุด

 


บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

ฤๅษีเลี้ยงลิง เลี้ยงเด็กซุกซนหรือปกครองคนไม่อยู่ในระเบียบวินัย

ความหมาย : สำนวนนี้มักจะใช้พูดถึงการเข้าไปข้องเกี่ยวกับคนที่ไม่มีระเบียบวินัย ก็ย่อมจะทำให้เกิดปัญหาในการควบคุมดูแล เหมือน ฤๅษีเลี้ยงลิง ซึ่งมีความซุกซน ไม่อยู่นิ่ง ย่อมทำให้คนเลี้ยงเหนื่อยในการพยายามควบคุมไม่ให้ทำสิ่งที่สร้างปัญหา เกิดความเดือดร้อนตามมา อ่านเพิ่มเติม..