ความหมาย : สำนวนนี้มักจะใช้พูดถึง สถานการณ์ที่กำลังเป็นอยู่ โดยเฉพาะสถานการณ์หรือสถานที่ที่มีอันตรายรอบตัว อย่างทะเล ซึ่งอาจจะจมน้ำทำให้เสียชีวิตได้

ตัวอย่าง :

การอยู่ในสถานที่หรือสถานการณ์ที่มีแต่อันตรายรอบด้าน เช่น การอยู่ในป่า การเดินป่า อาจจะมีสัตว์ร้าย หรือเกิดภัยทาง ธรรมชาติในลักษณะต่างๆ น้ำท่วม ไฟไหม้ คืบก็ทะเล ศอกก็ทะเล มีแต่อันตรายรอบด้าน จึงต้องมีสติ ระแวดระวังภัยให้ดี ไม่เช่นนั้น อาจจะเป็นอันตรายถึงชีวิตได้

ทะเลมีความแปรปรวนบางทีก็ยากจะหยั่งรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง บางทีทะเลสงบ แต่อยู่ดีๆ ก็เกิดคลื่นแรง คลื่นสูง เกิดพายุ น้ำวน ดูดคนไปตาย คนโบราณจึงเตือนว่าอย่าไว้ใจทะเล เพราะมีอันตรายที่คาดไม่ถึงแฝงอยู่ อาจถึงแกชีวิตได้ คืบก็ทะเล ศอกก็ทะเล ต้อง ระวังให้ดี

 


บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

จัดการกับข้อความในรายงาน Access 2007

บทความอธิบายการจัดการกับข้อความในรายงาน การเลือกข้อความ ตกแต่งข้อความอธิบายในรายงาน การจัดตำแหน่งข้อความในรายงาน เพื่อความสวยงาม อ่านง่าย อ่านเพิ่มเติม..เรียนคำศัพท์อังกฤษ วันละคำ พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล

บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง thrust thrust thrust เสือกเข้าไป การรุกราน การสวน จวก สวนตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำ กริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น