ความหมาย : โจรปล้น ๑๐ ครั้งไม่เท่าไฟไหม้ครั้งเดียว สำนวนนี้มักจะใช้กล่าวถึงเหตุร้ายที่เกิดขึ้น และทำให้ เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงตามมา เช่น การเกิดสึนามิที่ภาคใต้ของไทย

ตัวอย่าง :

โจรปล้น ๑๐ ครั้งไม่เท่าไฟไหม้ครั้งเดียว ความรุนแรงของการเกิดสึนามีที่ภูเก็ตเมื่อปี 2547 ได้สร้างความเสียหายต่อชีวิตและ ทรัพย์สินอย่างมาก บางคนสิ้นเนื้อประดาตัว หมดตัวไม่มีเหลือ บ้านพัง ทรัพย์สมบัติ หายไปกับน้ำทะเล

การเกิดน้ำท่วมใหญ่จากพายุ ทำให้บ้านที่อยู่ติดแม่น้ำ ถูกน้ำป่ากัดเซาะ บ้านหลายหลายหลังหายไปกับสายน้ำ รวมทั้งที่ดินบางส่วน ด้วย ความรุนแรงยิ่งกว่า โจรปล้น ๑๐ ครั้งไม่เท่าไฟไหม้ครั้งเดียว ไฟใหม้บ้าน ก็ยังเหลือที่ดิน สามารถปลูกบ้านขึ้นมาใหม่ได้ แต่เจอน้ำ ท่วมกัดเซาะ แม้แต่ที่ดินก็ไม่มีเหลือ หมดเนื้อหมดตัว