ความหมาย : สำนวนนี้ใช้เปรียบเทียบ คนที่ไม่สามารถ สอนสั่งให้เป็นคนดีได้ แม้จะผ่านการบวชเรียนหลายครั้ง แต่ธรรมะ อยู่กับพระสงฆ์องค์เจ้า แต่ก็ไม่ช่วยให้เป็นคนดี

ตัวอย่าง :

โบราณว่า อย่ายุ่งกับคนที่ได้ชื่อว่า ชายสามโบสถ์ เพราะเป็นคนที่มีนิสัยไม่ดี แม้จะมีคนสั่งสอน หรืออยู่ในแวดล้อมที่เต็มไปด้วยคนดี แต่ก็ไม่สามารถเป็นคนดีได้ เป็นคนที่มีนิสัยไม่ดี ยากจะสอนสั่ง

แม่สอนลูกชายว่าอย่าทำตัวเป็น ชายสามโบสถ์ เพราะคนจะมองว่าเป็นคนไม่ดี จะไม่มีใครคบค้าสมาคมด้วย ต่อไปชีวิตจะลำบาก

คนสมัยก่อนที่เคยได้รับการสั่งสอน อบรมมาอย่างดี หรือผ่านการบวชเรียนมักจะเป็นคนดี จะไม่เป็นคนประเภท ชายสามโบสถ์ นิสัยไม่ดี ไม่มีใครอยากจะคบค้าสมาคมด้วย


บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

วิดีโอสอนปรับแต่งเว็บ WordPress ขายสินค้า Amazon เบื้องต้น

วิดีโอแนะนำการปรับแต่ง Wordpress เบื้องต้น สำหรับการสร้างร้านค้าออนไลน์เพื่อขายสินค้า Amazon เช่น การลบ Post การสร้าง Category สินค้า อ่านเพิ่มเติม..เรียนคำศัพท์อังกฤษ วันละคำ พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล

บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง interweave interwove interwoven คลุกเคล้า ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้า ใจมากยิ่งขึ้น