ความหมาย : สำนวนนี้มักจะใช้พูดถึงคนสูงวัย ที่มีพฤติกรรมชอบในเรื่องกามารมณ์อย่างมาก มีความต้องการทางเพศมาก ทั้งๆ ที่อายุมากแล้ว แทนที่จะลดละในเรื่องแบบนี้

ตัวอย่าง :

ความต้องการในเรื่องกามารมณ์ หรือความต้องการทางเพศ ไม่ได้ลดลงตามอายุ คนอายุมากขึ้น บางคนกลับมีความต้องการมากขึ้น เพราะไม่มีห่วงอะไรแล้ว อีกทั้งบางคนนั้น เมื่อครั้งหนุ่มสาวก็แต่งงานกันเพราะโดนบังคับไม่มีทางเลือก แต่ในวัยแก่ชรา ไม่มีใครมาบังคับอะไรแล้ว จึงสามารถใช้ชีวิตได้ตามใจ จึงไม่แปลกหากบรรดาคนสูงวัย คนแก่บางคนจะกลายเป็นพวก เฒ่าตัณหากลับ หมกมุ่นในเรื่องเพศ

การมีคู่ของคนสูงวัย มักจะเป็นไปอย่างรวดเร็ว ยิ่งกว่า กามนิตยหนุ่ม เจอกันถูกใจ ก็ไม่ต้องยับยั้ง ชั่งใจอะไรแล้ว เวลาเหลือน้อย บางคนก็หมกหมุ่นในเรื่องนี้มาก จนกลายเป็น เฒ่าตัณหากลับ คิดแต่เรื่องกามารมณ์ กลายเป็นคนลามกจกเปรต

บางคนเมื่ออายุมากขึ้น อาจจะกลายเป็น เฒ่าตัณหากลับ หมกมุ่นในเรื่องเพศ โดยไม่รู้ตัว เพราะที่ผ่านมา ไม่มีโอกาสได้มีประสบการณ์ในเรื่องกามารมณ์ เมื่อเริ่มแก่ชรา ร่ำรวย มีฐานะ ก็จะสามารถหาคู่ได้ง่ายกว่า เมื่อมีเงิน มีทรัพย์สมบัติ ก็จะดึงดูดเพศตรงข้ามได้ จนบางทีอาจจะเลยเถิด กลายเป็นพวก บ้าตัณหา บ้ากาม


บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

ปัญหาการปริ๊นต์ไฟล์เอกสาร Word ลงกระดาษ

การปริ๊นต์ไฟล์เอกสาร Microsoft Word ลงกระดาษแล้วเจอปัญหา ข้อความเลื่อน ฟอนต์มีปัญหา ฯลฯ ลองทำเป็น PDF โดยติดตั้ง PDFill PDF&Image Writer เพื่อทำไฟล์ PDF แทนการ Save PDF ด้วย Word เพราะมีปัญหาในการสร้าง PDF การปริ๊นต์วิธีนี้ ช่วยประหยัดกระดาษและค่าพิมพ์   อ่านเพิ่มเติม..