ความหมาย : สำนวนนี้ใช้สอนคนในเรื่องมารยาท เรื่องกาละเทศะ การทำสิ่งที่ควรหรือไม่ควรกระทำ รู้จัก ฟ้าสูงแผ่นดินต่ำ ฟ้าสูงแผ่นดินต่ำ หากไม่รู้จักมารยาท ก็มักจะทำให้ตัวเองเดือดร้อน หรือ ไม่ได้รับการยอมรับ หรือไม่มีใครคบหา

ตัวอย่าง :

สำหรับคนไทยเราเรื่องมารยาท เรื่องการทำในสิ่งที่ควรทำหรือไม่ ควรทำ ฟ้าสูงแผ่นดินต่ำ รู้จักแยกแยะ เรื่องแบบนี้คนไทยให้ความสำคัญ อย่างมาก การพูดจา ปฏิบัติกับคนสูงวัยกว่า มีอาวุโสมากกว่า หรือเป็น บุคคลที่ได้รับการเคารพจึงต้องให้ความเคารพ

คนไทยให้ความเคารพสถาบันพระมหากษัตริย์ และมักจะไม่พอใจ ชาวต่างชาติ หรือแม้แต่คนไทยด้วยกันเองที่ไม่รู้จัก ฟ้าสูงแผ่นดินต่ำ พูด ถึงสถาบันพระมหากษัตริย์โดยไม่มีมารยาท หรือกระทำในสิ่งที่ไม่เหมาะ ไม่ควร

ในโลกใบนี้มีสิ่งลี้ลับอยู่มากมาย อย่างบางสถานที่นั้นเป็นที่เคา ระนับถือ การทำตัวไม่มีมารยาท ไม่รู้จัก ฟ้าสูงแผ่นดินต่ำ กระทำสิ่งที่ไม่ เคารพสถานที่ มักจะถูกสังคมประนาม ซึ่งปัจจุบันโลกแคบลง การทำสิ่ง ที่ผิด ทำเรื่องไม่ดี จึงต้องระวังให้มาก เพราะอาจจะมีบางคนถ่ายคลิ ปวิดีโอมาลง Youtube ก็จะทำให้รู้จักกันทั้งประเทศ เคยทำพฤติกรรมไม่ ดีอะไรไว้ ก็อาจจะทำให้เสียฃื่อเสียง เรื่องมารยาทจึงต้องให้ความ สำคัญ