ความหมาย : สำนวนนี้มักจะใช้พูดถึงอุปสรรคในการแก้ปัญหา กรณีเรื่องใดก็ตามที่มีคนเข้ามาเกี่ยวข้องมากเกินไป ก็จะ มากหมอ มากความ แต่ละคนที่เข้ามา ก็จะเสนอความคิดเห็น พูดมาก เรื่องมาก ความคิดเห็นหลากหลาย ทำให้การแก้ปัญหายากมากขึ้น และอาจจะแก้ปัญหาไม่ได้สักที

ตัวอย่าง :

สำหรับชีวิตคู่ เมื่อมีปัญหากัน ไม่เข้าใจกัน อย่าพยายามไปดึงคนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้อง เพราะจะ มากหมอ มากความ มากเรื่อง แต่ละคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องก็จะมีความคิดเห็นที่ต่างกันไป เสนอแนะความคิดเห็นต่างกันไป ตามแต่ประสบการณ์ของตน บางทีก็จะทำให้แก้ปัญหาไม่ได้สักที

เมื่อมีปัญหาไม่ว่าจะเป็นการทำงาน หรือปัญหากับใคร ก็ตาม อาจจะมีบางเรื่องที่ไม่ลงรอยกัน ไม่เข้าใจกัน ก็ควรศึกษาหาความรู้ในหลายๆ ด้าน ซึ่งทุกวันนี้ ก็มีการแชร์ความรู้และประสบการณ์ในด้าน่ต่างๆ มากมายหลายเรื่อง ต้องระวังการปรึงษากับคนใกล้ตัว เพราะอาจจะกลายเป็นเรื่อง มากหมอ มากความ หาทางออกไม่ได้สักที เพราะคนนั้นก็แนะนำอย่างนั้น อย่างนี้ หาข้อสรุปไม่ได้

เมื่อมีปัญหาใดๆ ก็ตามเกิดขึ้นกับตัวเองและคนรอบข้างหรือคนใกล้ตัว ควรปรึกษาคนเก่งที่มีประสบการณ์ในเรื่องนั้นๆ เน้นคนเก่ง คนดี แค่ไม่กี่คนก็พอ การปรึกษาคนที่ไม่มีประสบการณ์ แต่ละคนก็จะแนะนำต่างกันไป มากหมอ มากความ อาจจะทำให้ปัญหาบานปลายมากกว่าเดิม


บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

กริยา 3 ช่อง bear, bore, born/borne ทน, ถือ ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล

บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง 00 ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการเปลี่ยนรูปไปตามกาล พร้อมตัวอย่าง การใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น อ่านเพิ่มเติม..เรียนคำศัพท์อังกฤษ วันละคำ พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล

บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง outbid outbid outbid ประมูลสูงกว่า ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น