ความหมาย : สำนวนนี้มักจะใช้กล่าวถึงเหตุที่ทำให้เกิดผลอะไรบางอย่างตามมาในด้านไม่ดี ไม่มีมูลฝอย หมาไม่ขี้ ถ้าไม่มีเหตุการณ์หรือเรื่องราวใดๆ เกิดขึ้น ก็ย่อมจะไม่มีผลอะไรเกิดขึ้นตามมาจากเหตุการณ์นั้น

ตัวอย่าง :

ในการสืบค้นหาข้อมูล เมื่อมีการกระทำความผิด หรือมีความผิดปกติใดๆ เกิดขึ้นในกระบวนการทำงาน ขั้นตอนทำงาน ก็มักจะมีคำกล่าวในลักษณะนี้ ไม่มีมูลฝอย หมาไม่ขี้ เพื่อให้ย้อนกลับไปคิดถึงเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น หากไม่มีเหตุการณ์แบบนั้น ก็ย่อมจะไม่มีเหตุการณ์ที่มีความสัมพันธ์กันเกิดขึ้นด้วยเช่นกัน

ในการสืบสวนของเจ้าหน้าทีตำรวจเพื่อทำคดีต่างๆ ก็มักจะมีการตั้งสมมุติฐานไปต่างๆ นานา อย่างเหตุจูงใจที่ผู้ร้ายลงมือทำ ก็มักจะทิ้งหลักฐานบางอย่างไว้ ไม่มีมูลฝอย หมาไม่ขี้ ถ้าไม่มีเหตุการณ์แบบนั้นเกิดขึ้น ก็ย่อมจะไม่มีผลอะไรตามมา อย่างถ้าไม่มีพฤติกรรมน่าสงสัยหรือไม่มีหลักฐานบางอย่างที่เกี่ยวโยงกัน ก็ย่อมแสดงว่าไม่ใช่ผู้ร้าย


บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

เรื่องควรรู้เกี่ยวกับการปลูกต้นไม้ใหญ่ในที่ดิน

การปลูกต้นไม้ใหญ่ในที่ดินมีหลายชนิดที่นิยมปลูกกัน เรื่องนี้จำเป็นต้องศึกษา โดยเฉพาะการจัดการกับต้นไม้ในภายหลัง การตัด การนำไปใช้ประโยชน์ เพราะนอกจากต้นไม้ที่เราปลูกเองแล้ว ก็จะมีต้นไม้ที่จะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ บางชนิดอาจจะกำจัดยากมาก แต่สิ่งสำคัญกว่านั้นก็คือ ในวันที่ต้องการตัด เรามักจะไม่สามารถทำเองได้ เพราะอายุเริ่มมากแล้ว จำเป็นจะต้องจ้างคนอื่น อ่านเพิ่มเติม..เรียนคำศัพท์อังกฤษ วันละคำ พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล

บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง forbid forbade forbidden ห้าม, สั่งห้าม ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยน รูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมาก ยิ่งขึ้น