ความหมาย : สำนวนนี้มักจะใช้กล่าวถึงเหตุที่ทำให้เกิดผลอะไรบางอย่างตามมาในด้านไม่ดี ไม่มีมูลฝอย หมาไม่ขี้ ถ้าไม่มีเหตุการณ์หรือเรื่องราวใดๆ เกิดขึ้น ก็ย่อมจะไม่มีผลอะไรเกิดขึ้นตามมาจากเหตุการณ์นั้น

ตัวอย่าง :

ในการสืบค้นหาข้อมูล เมื่อมีการกระทำความผิด หรือมีความผิดปกติใดๆ เกิดขึ้นในกระบวนการทำงาน ขั้นตอนทำงาน ก็มักจะมีคำกล่าวในลักษณะนี้ ไม่มีมูลฝอย หมาไม่ขี้ เพื่อให้ย้อนกลับไปคิดถึงเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น หากไม่มีเหตุการณ์แบบนั้น ก็ย่อมจะไม่มีเหตุการณ์ที่มีความสัมพันธ์กันเกิดขึ้นด้วยเช่นกัน

ในการสืบสวนของเจ้าหน้าทีตำรวจเพื่อทำคดีต่างๆ ก็มักจะมีการตั้งสมมุติฐานไปต่างๆ นานา อย่างเหตุจูงใจที่ผู้ร้ายลงมือทำ ก็มักจะทิ้งหลักฐานบางอย่างไว้ ไม่มีมูลฝอย หมาไม่ขี้ ถ้าไม่มีเหตุการณ์แบบนั้นเกิดขึ้น ก็ย่อมจะไม่มีผลอะไรตามมา อย่างถ้าไม่มีพฤติกรรมน่าสงสัยหรือไม่มีหลักฐานบางอย่างที่เกี่ยวโยงกัน ก็ย่อมแสดงว่าไม่ใช่ผู้ร้าย


บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

เฒ่าหัวงู คนแก่มีอายุมากที่ยังชื่นชอบทางกามารมณ์ชอบล่อหลอกเด็กสาว

ความหมาย : สำนวนนี้มักจะใช้กล่าวถึง คนสูงวัย คนมีอายุมากแล้ว แต่ยังมีชื่นชอบเรื่องกามารมณ์ ลามก มีเล่ห์เหลี่ยมแพรวพราว กลอุบาย หลอกล่อเด็กสาวให้มามีเพศสัมพันธ์ด้วย หรือบางรายก็อาจจะไม่สมหวังแต่มีพฤติกรรมแบบนี้ เห็นสาวๆ ไม่ได้ แสดงท่าทางชอบออกหน้าออกตา อ่านเพิ่มเติม..