ความหมาย : สำนวนนี้มักจะใช้พูดถึงความเสียหาย หรือปัญหาที่เกิดจากความซุกซนหรือความไม่รู้ของคนหรือสัตว์ เหมือน ลิงขี้ใส่เรือ ลิงก็จะไม่รู้ตัวหรอกว่า ได้ทำอะไรลงไป สร้างปัญหาให้คนอื่น อย่างไร เหมือนเด็กเล็กๆ หรือสัตว์เลี้ยงที่ซักซน ก็มักจะทำให้ข้าวของเสียหายได้

ตัวอย่าง :

เมื่อมีเด็กเล็กอยู่ในบ้าน จำเป็นต้องเพิ่มความระมัดระวัง เหราะความซุกซนอาจจะทำให้ข้าวของเสียหายได้ เหมือน ลิงขี้ใส่เรือ ทำไปก็เพราะความไม่รู้ จึงต้องหาทางป้องกัน ข้าวของสิ่งใดที่มีโอกาสแตกหักเสียหาย ก็อย่าปล่อยให้เล่น แต่พ่อแม่บางคนก็ปล่อยปละละเลย เพราะสิ่งนั้นแม้จะเสียหาย แต่ก็ช่วยคั่นเวลาได้ ตัวเองจะได้พัก อยากทำอะไรก็ทำไป เหนือยในการดูแลมากแล้ว

การมีสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะลูกสุนัขที่กำลังซุกซน ต้องระวังไม่ต่างอะไรจากเด็กเล็กๆ ซนเหมือนลิง ไม่อยู่นิ่ง และด้วยความซนก็มักจะทำให้ข้าวของเสียหาย เหมือน ลิงขี้ใส่เรือ หรืออะไรก็ตามที่อยู่ใกล้มือก็มีโอกาสถูกทำให้เสียหายได้ การมีสัตว์เลี้ยงจึงต้องหาทางป้องกัน วางข้าวของเครื่องใช้ไว้บนที่สูง ให้ปลอดภัยไว้ก่อน บางคนวางมือถือเอาไว้บนโต๊ะ ก็โดนคาบไปแทะเล่น หน้าจอแตก เสียหาย บางตัวชอบฉี่ใส่ล้อรถ ตีอย่างไรก็ไม่หลาบจำ ก็ต้องหาทางป้องกันด้วยวิธีอื่น

บางคนมีนิสัยเหมือน ลิงขี้ใส่เรือ ซุกซนชอบทำให้สิ่งของได้รับความเสียหาย บางคนก็ทำไปด้วยความไม่รู้ แต่บางคนก็ตั้งใจ อยากจะทำอะไรใหม่ๆ ประดิษฐ์หรือสร้างสิ่งของ หรืออาจจะเพื่อเรียกร้องความสนใจจากคนรอบข้าง บางคนมีนิสัยแบบนี้ เพราะข้าวของที่เสียหายนั้น ไม่ใช่ของตนเอง จึงไม่สนใจ ไม่ดูแลรักษา


บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

เคล็ดลับพัฒนาตนเองให้เก่งแบบต่างๆ อยากเป็นคนเก่ง ลองเล้ยยย

การพัฒนาตนเองให้มีความรู้ในเรื่องใดๆ ก็ตาม บางคนก็ใช้การอ่าน บางคนก็ใช้การดู การสังเกตุ หรือการลงมือปฏิบัติในบางเรื่องเราอาจจะไม่มีพื้นฐานความรู้ แต่การดูบ่อยๆ สังเกตุบ่อยๆ และลงมือทำ ก็จะเกิดความรู้ขึ้นมาเอง อาจเป็นการเรียนรู้ที่ช้าหน่อย อ่านเพิ่มเติม..