ความหมาย : สำนวนนี้มักใช้พูดถึง สิ่งของที่อยู่ตรงหน้า สามารถหยิบฉวยมาใช้ประโยชน์ได้ทันที แต่กลับไม่สนใจ ไปหวังในสิ่งที่อยู่ข้างหน้า ที่ยังมาไม่ถึง ยังมองไม่เห็น เหมือน หวังน้ำบ่อหน้า หวังจะไปหาใหม่ เอาดาบหน้า เผื่อว่า จะได้ของที่ดีกว่า ซึ่งบางที ก็อาจไม่เป็นเช่นนั้น

ตัวอย่าง :

สิ่งของที่อยู่รอบตัวเรา บางทีเราก็มองข้ามไปก่อน เพราะอาจยังไม่ดีพอหรืออาจยังไม่ถูกใจหรือเป็นของตายอยู่แล้วและคาดหวังว่า จะไปหาเอาใหม่ข้างหน้า หวังน้ำบ่อหน้า เผื่อว่าจะดีกว่า ของที่มีอยู่ใกล้ๆตัว สามารถหยิบใช้ได้ทันทีซึ่ง บางครั้งก็ทำให้เสียเวลา เดินทางไปตั้งไกลกลับไม่ได้อะไรอย่างที่คิด

ในการทำธุรกิจใดๆ เมื่อมีโอกาสดีๆ เข้ามา ก็ควรคว้าไว้ก่อน อย่าไป หวังน้ำบ่อหน้า เพราะอาจจะไม่ได้ผลตอบแทนใดๆ กลับมาเลย ควรลงมือทำไปก่อน แม้จะเป็นรายได้เล็กๆ น้อยๆ แต่เมื่อทำเสร็จแล้ว จัดระบบระเบียบการทำงานดีแล้ว ก็จ้างคนอื่นมาดูแลแทน จากนั้นก็จะมีเวลาไปทำงานอื่นได้ ถ้าทำได้อย่างนี้ ก็จะมีโอกาสสร้างธุรกิจได้หลากหลาย อาจมีทั้งธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดใหญ่ หากเบื่อแล้วหรือไม่มีเวลาทำ รวยแล้ว ก็สามารถขายกิจการหรือยกกิจการให้คนอื่นได้

ผลประโยชน์ที่จะได้รับ หากไม่มีค่ามาก เป็นเพียงสิ่งเล็กๆ น้อยๆ เราก็มักจะไม่สนใจไม่ไขว่คว้าเอามาไว้ก่อน แต่จะคิด หวังน้ำบ่อหน้า เผื่อว่าข้างหน้าน่าจะดีกว่า อาจจะดีกว่า บางครั้งก็สมหวัง แต่บางครั้งก็อาจจะไม่ได้อะไรอย่างที่คิดเสียเวลาเปล่า ของที่ควรได้ที่เคยอยู่ตรงหน้า ก็ไม่ได้ ของที่คาดหวังก็ไม่ได้เช่นกัน


บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

สอนทำโลโก้สำหรับใส่ช่องใน Youtube

บทความสอนทำโลโก้สำหรับใส่ในช่องวิดีโอ Youtube โดยใช้โปรแกรม Photoscape สำหรับคนที่ทำช่องวิดีโอของตนเอง ซึ่งโลโก้จำ เป็นต้องใช้ อ่านเพิ่มเติม..