ก่อนอื่นก็อย่าลืมสั่งให้โปรแกรม Windows Explorer แสดงนามสกุลของไฟล์ ไม่เช่นนั้นจะแยก ไฟล์ไม่ออก
1. คลิก Organize
2. คลิก Folder and Search Option
3. คลิกเอาถูกออกหน้า Hide extensions for know file types แล้วคลิก OK