บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

ตัวอย่างการนำ eBook ไปแจก จำหน่าย หรือสร้างรายได้

เมื่อได้สร้าง eBook หรือหนังสืออีเล็คทรอนิคเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็จะมีช่องทางนำไปใช้ประโยชน์ได้หลายวิธีเช่น นำ eBook ไปแจกฟรี ให้ดาวน์โหลดแต่ได้เงิน หรือนำไปขาย เป็นต้น อ่านเพิ่มเติม..