การติดตั้ง Wordpress จำเป็นต้องมีฐานข้อมูล MySQL ให้เข้า Direct Admin โปรแกรมบริหารจัดการเว็บไซต์
1. ในหน้า Direct Admin คลิก MySQL Management
2. คลิก Create new Database

 

3. พิมพ์ข้อมูลลงไป ชื่อฐานข้อมูลและ Username รวมกันไม่เกิน 16 ตัวอักษร
4. คลิก Create เริ่มสร้าง
5. เสร็จแล้วโปรแกรมก็จะสรุปข้อมูลออกมา ให้ก็อปปี้เก็บไว้ก่อน


บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

วิธีทำบทเรียนภาษาอังกฤษฝึก ฟัง พูด อ่าน ไว้ฝึกเรียนเอง

การทำบทเรียนภาษาอังกฤษไว้เรียนเอง ไว้ฝึกพูด ฟัง หรืออ่าน ย่อมจะตรงกับความต้องการใช้งานจริงมากกว่า เพราะสถานที่ สถานการณ์ คำศัพท์ ประโยคและสำนวนภาษาอังกฤษที่ต้องใช้ในชีวิตประจำวัน อาชีพ การงานหรือกิจกรรมของแต่ละคนไม่เหมือนกัน อ่านเพิ่มเติม..เรียนคำศัพท์อังกฤษ วันละคำ พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล

บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง build built built สร้าง ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยน รูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น