Sponsored Ads

Sponsored Ads

.

บทความแนะนำ

  • ครอปภาพ ตัดขอบภาพด้วย PhotoScape

    Feb 21, 2017

    การตัดครอปภาพจะเป็นการตัดขอบภาพ อาจจะตัดทั้ง 4 ด้าน หรือตัดเพียงบ้างด้านออกไป เพราะไม่จำเป็นต้องใช้งาน การตัดภาพด้วย PhotoScape ค่อนข้างง่ายเมื่อเทียบกับโปรแกรมอื่น แถมเป็นโปรแกรมฟรีอีกต่างหาก

    Read more...

.

ค้นหาผ่าน Google