Sponsored Ads

สำหรับมือใหม่ที่ต้องการสอบใบขับขี่รถจักรยานยนต์ ท่านควรทราบขั้นตอนทั้งหมด เพื่อจะได้เตรียมตัว เตรียมเอกสารให้พร้อม ประหยัดเวลา เพราะหลายๆ คนทำงานประจำ จำเป็นต้องลาหยุดเพื่อไปติดต่อกับกรมขนส่งหรือสำนักงานขนส่งในแต่ละจังหวัด หากคิวยาว ก็อาจจะต้องเดินทางข้ามไปจังหวัดอื่น การรู้ขึ้นตอนทั้งหมดจะช่วยประหยัดเวลาได้อย่างมาก

สำหรับผู้ที่กำลังจะไปสอบใบอนุญาตรถจักรยานยนต์ ท่านควรศึกษาและทราบข้อมูลเบื้องต้นก่อน จะไปติดต่อกับทางกรมขนส่งหรือสำนักงานขนส่งในแต่ละจังหวัดเพื่อทำใบอนุญาตขับขี่ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา แม้จะเตรียมเอกสารไปพร้อมๆ แล้วก็ตาม

รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะพื้นฐานเป็นที่นิยมในการใช้งาน แทบทุกบ้านจะต้องมีรถรถจักรยานยนต์ บางทีก็เรียกรถเครื่อง มอไซค์ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีใบขับขี่รถประเภทนี้ แม้คนส่วนใหญ่จะขับรถเครื่องเป็น แต่ยังไม่มีใบขับขี่ ซึ่งผิดกฏจราจร และในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ ก็ไม่เป็นผลดีเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายกระทำความผิดหรือไม่ก็ตาม

Sponsored Ads

.

เรื่องดีๆ แนะนำประจำวัน

สอนเปลี่ยนชื่อไฟล์ภาพ หรือ เปลี่ยนนามสกุลไฟล์ภาพ

บทความสอนวิธีเปลี่ยนนามสกุลของไฟล์ต่างๆ เปลี่ยนนามสกุลไฟล์ภาพ เปลี่ยนเพียงไฟล์เดียว หรือเปลี่ยนนามสกุลพร้อมกันหลาย ไฟล์ ก็ได้ โดยใช้โปรแกรม File Renamer Basic

อ่านเพิ่มเติม...

.