Sponsored Ads

การทำหนังสือหรือ eBook ขายผ่านเน็ต ขายผ่านเว็บไซต์ ซึ่งจะเป็นไฟล์ PDF เราอาจจะตั้งรหัสผ่านไฟล์ PDF ก่อนที่จะส่ง ให้ลูกค้า เพื่อป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ เช่น การแก้ไข การนำไปขายต่อ เป็นต้น 

บทความแนะนำวิธีลดขนาดหนังสือ หรือ eBook ไฟล์ PDF ให้มีขนาดเล็กลง เพื่อความเร็วในการถ่ายโอนไฟล์ และเปิด อ่านไฟล์ หนังสือในรูปแบบไฟล์ PDF เราอาจจะทำเอง เพื่อแจกฟรี หรือขาย หรือดาวน์โหลดฟรีจากเน็ต หากมีขนาดใหญ่เกิน ไป ก็คงไม่ดีแน่ เพราะทำให้เปลืองพื้นที่และเครื่องทำงานช้า เนื่องจากไฟล์มีขนาดใหญ่

Sponsored Ads

.

เรื่องดีๆ แนะนำประจำวัน

สอนเปลี่ยนชื่อไฟล์ภาพ หรือ เปลี่ยนนามสกุลไฟล์ภาพ

บทความสอนวิธีเปลี่ยนนามสกุลของไฟล์ต่างๆ เปลี่ยนนามสกุลไฟล์ภาพ เปลี่ยนเพียงไฟล์เดียว หรือเปลี่ยนนามสกุลพร้อมกันหลาย ไฟล์ ก็ได้ โดยใช้โปรแกรม File Renamer Basic

อ่านเพิ่มเติม...

.