Sponsored Ads

การทำบรรทัด 5 เส้น ไว้เขียนโน้ตดนตรี ด้วย PhotoScape อาจจะทำเป็นหน้ากระดาษเปล่าๆ หรือจะพิมพ์ข้อความ ใส่โลโก้ ใส่ภาพลงไปในหน้ากระดาษด้วยก็ได้ กรณีใช้เผยแพร่ให้ดาวน์โหลดผ่านอินเตอร์เน็ต เพื่อให้รู้ว่าใครเป็นเจ้าของ

กระดาษ A4 1 รีม มี 500 แผ่น ราคาไม่เกิน 100 บาท ถ้าเอามาทำสมุดไว้ใช้เอง จะประหยัดเงินกว่า การซื้อสมุดสำเร็จรูป การทำสมุดเอง ง่ายๆ อาจไม่ต้องทำรูปเล่มสวยงาม แค่ทำบรรทัดเพื่อความสะดวกในการเขียน ก็พอแล้ว

เดี๋ยวนี้เรามีมือถือและกล้องดิจิตอล การทำรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว เอง ไว้ติดบัตร จึงไม่ยาก เพราะมีเครื่องมือ มีโปรแกรมให้ เลือกใช้มากมาย แต่ที่ไม่เข้าใจก็คือบางร้านคิดแพงมาก อัดรูปธรรมดาแผ่นละไม่กี่บาท พอทำรูปแบบนี้ไปอัด คิดเกือบร้อย บาทหรือเกิน งง ก็ตรงนี้ มันก็รูปเหมือนกัน

การพิมพ์เอกสารใดๆ ก็ตามลงกระดาษ หากไม่มีความผิดพลาดเกิดขึ้น ก็จะช่วยประหยัดกระดาษและประหยัดหมึกพิมพ์ อย่างมาก โดยเฉพาะในองค์ ปัญหาสำคัญที่มักจะเจอก็คือ ความผิดพลาดในเอกสาร การจัดหน้า การสะกดคำ การจัดวาง วัตถุในหน้าดาษ ฯลฯ ทำให้ต้องพิมพ์ใหม่อาจจะอีกหลายรอบ

Sponsored Ads

.

เรื่องดีๆ แนะนำประจำวัน

สอนเปลี่ยนชื่อไฟล์ภาพ หรือ เปลี่ยนนามสกุลไฟล์ภาพ

บทความสอนวิธีเปลี่ยนนามสกุลของไฟล์ต่างๆ เปลี่ยนนามสกุลไฟล์ภาพ เปลี่ยนเพียงไฟล์เดียว หรือเปลี่ยนนามสกุลพร้อมกันหลาย ไฟล์ ก็ได้ โดยใช้โปรแกรม File Renamer Basic

อ่านเพิ่มเติม...

.