Sponsored Ads

การดาวน์โหลดไฟล์ต่างๆ ใน Line Keep มาเก็บในคอมพิวเตอร์ของเรา เป็นการสำรองข้อมูลเก็บไว้ เพราะการถอดแอป Line ออกไป ข้อมูลจะถูกลบ

1. ในหน้าจอ Line PC คลิก Keep ในแท็บแสดงรายชื่อเพื่อน
2. จะเข้าสู่หน้าจอ Line Keep คลิก ไอคอน 3 จุด มุมบนขวา
3. คลิกคำสั่ง ดาวน์โหลด


4. คลิกเลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการ เช่น Download แต่จริงๆ แล้วควรสร้างโฟลเดอร์สำหรับเก็บไฟล์ให้เป็นระเบียบ เป็นหมวด หมู่
5. คลิกปุ่ม Select Folder


6. จากนั้นโปรแกรมจะเริ่มต้นดาวน์โหลดไฟล์จาก Line Keep มาเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ของเรา ตัวอย่างไฟล์ที่ได้ดาวน์โหลด มาเรียบร้อยแล้ว

 

 

แชร์บทความนี้ :

 

Sponsored Ads

.

เรื่องดีๆ แนะนำประจำวัน

สอนเปลี่ยนชื่อไฟล์ภาพ หรือ เปลี่ยนนามสกุลไฟล์ภาพ

บทความสอนวิธีเปลี่ยนนามสกุลของไฟล์ต่างๆ เปลี่ยนนามสกุลไฟล์ภาพ เปลี่ยนเพียงไฟล์เดียว หรือเปลี่ยนนามสกุลพร้อมกันหลาย ไฟล์ ก็ได้ โดยใช้โปรแกรม File Renamer Basic

อ่านเพิ่มเติม...

.