Sponsored Ads

ใน Line PC รุ่นล่าสุด เวอร์ชั่น 4.8.0 ขึ้นไปเราสามารถส่งภาพเคลื่อนไหวแบบ GIF เข้าไปในห้องสนทนาได้ ช่วยเพิ่มสีสันใน การสนทนาหรือแชทกับเพื่อนๆ มากยิ่งขึ้น

สำหรับโปรแกรม Line PC เพื่อใช้ในคอมพิวเตอร์ เมื่อติดตั้งเรียบร้อยแล้ว อาจจะต้องปรับแต่งบางอย่างก่อนใช้งาน เพื่อ ให้ตรงกับความต้องการใช้งาน เช่น เปลี่ยนรูปประจำตัว ต้้งค่าการเข้าระบบ เป็นต้น

การติดตั้ง Line PC จะเป็นการติดตั้ง Line ในคอมพิวเตอร์ ซึ่งช่วยเพิ่มความสะดวกในการใช้งานอย่างมาก โดยเฉพาะการ พิมพ์ข้อความ เหมาะสำหรับผู้ที่มีเพื่อนจำนวนมาก หรือใช้ Line ติดต่อลูกค้า เพราะสามารถก็อปปี้จัดการกับข้อความได้ สะดวกกว่า

Sponsored Ads

.

เรื่องดีๆ แนะนำประจำวัน

สอนเปลี่ยนชื่อไฟล์ภาพ หรือ เปลี่ยนนามสกุลไฟล์ภาพ

บทความสอนวิธีเปลี่ยนนามสกุลของไฟล์ต่างๆ เปลี่ยนนามสกุลไฟล์ภาพ เปลี่ยนเพียงไฟล์เดียว หรือเปลี่ยนนามสกุลพร้อมกันหลาย ไฟล์ ก็ได้ โดยใช้โปรแกรม File Renamer Basic

อ่านเพิ่มเติม...

.