Sponsored Ads

แนะนำ Planner ปฏิทินปี 2560 ขนาด A4 ดาวน์โหลดไปปริ๊นต์แล้วเย็บเล่มเป็นสมุดแพลนเนอร์ไว้สำหรับวางแผนนัด หมายได้ทันที มี 15 หน้า รวม 12 เดือน รวมทุกเดือนในหน้าเดียว พร้อมวันหยุด วันพระ ไม่ต้องเสียเงินซื้อ ไม่ต้องทำเองให้ เสียเวลาหรืออยากจะทำเองก็มีไฟล์ Excel planner 2017 ให้นำไปแก้ไขได้ตามใจชอบ

แนะนำปฏิทินปี 2560 ขนาด A4 ไว้ปริ๊นต์แปะข้างฝาผนัง ใกล้โต๊ะทำงาน แนบในเอกสารหรือสมุด เป็นปฏิทินรวมวันพระ วันหยุดยาว เพื่อไว้สำหรับวางแผนทำงาน เที่ยว ทำบุญ ฯลฯ

ดาวน์โหลดบทความฟรีสำหรับนำไปฝึกทำบล็อกที่ Blogger.com บทความฟรีเหล่านี้จะช่วยให้ผู้อ่านได้ลองนำบทความที่ใช้งานจริง ไปลองปฏิบัติจริงในการฝึกทำบล็อก จะช่วยให้เข้าใจการใช้งาน Blooger ได้เร็วขึ้น และสามารถทำบล็อกตัวเองได้ โดยไม่ต้องเรียนรู้มากนัก

ดาวน์โหลดบทความฟรีสำหรับนำไปฝึกทำบล็อกด้วย WordPress บทความฟรีเหล่านี้จะช่วยให้ผู้อ่านได้ลองนำบทความที่ใช้งานจริง ไปลองปฏิบัติจริงในการฝึกทำบล็อก จะช่วยให้เข้าใจการใช้งาน WordPress ได้เร็วขึ้น และสามารถทำบล็อกตัวเองได้ โดยไม่ต้องเรียนรู้มากนัก

ดาวน์โหลดบทความฟรีสำหรับนำไปฝึกทำบล็อกทำเว็บไซต์ด้วย Joomla 3 บทความฟรีเหล่านี้จะช่วยให้ผู้อ่านได้ลองนำบทความที่ใช้งานจริง ไปลองปฏิบัติจริงในการฝึกทำบล็อก จะช่วยให้เข้าใจการใช้งาน Joomla 3 ได้เร็วขึ้น และสามารถทำบล็อกตัวเองได้ โดยไม่ต้องเรียนรู้มากนัก

Sponsored Ads