Sponsored Ads

หัวใจสำคัญของการทำบล็อก ก็คือบทความ การเขียนบทความเป็นเรื่องที่ยากที่สุด จึงต้องฝึกเขียนบ่อยๆ อ่านให้มาก ฝึก เขียนให้มากๆ เป็นทักษะที่ต้องใช้การฝึกฝนและใช้เวลา

หัวใจสำคัญของการสร้างบล็อกก็อยู่ที่ บทความ หรือโพสต์ ที่เราจะสร้างลงไปในบล็อก Blogger นั่นเอง ผู้อ่านสามารถก็ อปปี้บทความในแบบฝึกหัดมาฝึกสร้างบล็อกได้ทันที ไม่ต้องเสียเวลาเขียนบทความเอง

ในหัวข้อนี้จะอธิบายวิธีนำข้อมูลในแบบฝึกหัดมาสร้างบทความแบบหน้าเว็บ ซึ่งไว้สำหรับหรับทำเป็นเมนูแบบหน้าเว็บ ไว้สำหรับนำไปทำเป็นเมนูใน Blogger อีกที

ก่อนจะใช้งานแบบฝึกหัดสำหรับการฝึกสร้างบล็อกที่ Blogger.com ผู้อ่านจะต้องไปสมัครบล็อกฟรี Blogger ให้เรียบร้อยก่อน โดยจะมี 2 ขั้นตอน

Sponsored Ads

.

เรื่องดีๆ แนะนำประจำวัน

สอนเปลี่ยนชื่อไฟล์ภาพ หรือ เปลี่ยนนามสกุลไฟล์ภาพ

บทความสอนวิธีเปลี่ยนนามสกุลของไฟล์ต่างๆ เปลี่ยนนามสกุลไฟล์ภาพ เปลี่ยนเพียงไฟล์เดียว หรือเปลี่ยนนามสกุลพร้อมกันหลาย ไฟล์ ก็ได้ โดยใช้โปรแกรม File Renamer Basic

อ่านเพิ่มเติม...

.