Sponsored Ads

แต่ละบทความจะมีรายละเอียดที่ต้องจัดการมากพอสมควร การทำเว็บไซต์ ส่วนที่ยากที่สุดก็คือการทำบทความและภาพ ประกอบนั่นเอง เพราะการทำบทความแบบมืออาขีพจริงๆ จะต้องมีการวิจัย เพื่อดูว่า คนสนใจเรื่องนั้นๆ มากน้อยแค่ไหน สนใจเรื่องอะไรและจะเขียนอย่างไร ยากมากกกกก

ในหัวข้อนี้จะแนะนำวิธีใช้บทความตัวอย่าง ไปฝึกสร้างบทความตามหมวดหมู่ บทความประเภทนี้เป็นบทความหลักใน เว็บไซต์นั่นเอง โดยบทความตัวอย่างจะมีความเหมือนจริง ทั้งส่วนประกอบของบทความ ภาพประกอบ และความยาวของบท ความ แบบฝึกหัดที่สมบูรณ์จะช่วยให้เข้าใจวิธีสร้างเว็บไซต์ได้เร็วขึ้น

ตัวอย่างการฝึกสร้างบทความสำหรับทำเมนูใน joomla 3 เช่น บทความเกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา นโยบายใช้งาน หรือบท ความที่มีลักษณะการใช้งานคล้ายกันกับบทความเหล่านี้

การใช้งาน joomla 3 ผู้เขียนได้ทำบทความไว้แล้ว สามารถติดตามได้ในเว็บไซต์ siamebook.com ในที่นี้จะข้ามไปที่การนำข้อมูลไปใช้ โดยหลังจากได้ติดตั้ง joomla 3 เสร็จแล้ว ผู้อ่านจะต้องตั้งค่าพื้นฐานต่อไปนี้ให้เรียบร้อยก่อน 

Sponsored Ads

.

เรื่องดีๆ แนะนำประจำวัน

สอนเปลี่ยนชื่อไฟล์ภาพ หรือ เปลี่ยนนามสกุลไฟล์ภาพ

บทความสอนวิธีเปลี่ยนนามสกุลของไฟล์ต่างๆ เปลี่ยนนามสกุลไฟล์ภาพ เปลี่ยนเพียงไฟล์เดียว หรือเปลี่ยนนามสกุลพร้อมกันหลาย ไฟล์ ก็ได้ โดยใช้โปรแกรม File Renamer Basic

อ่านเพิ่มเติม...

.