แต่ละบทความจะมีรายละเอียดที่ต้องจัดการมากพอสมควร การทำบล็อกหรือทำเว็บ ส่วนที่ยากที่สุดก็คือการทำบทความและภาพประกอบนั่นเอง เพราะการทำบทความแบบมืออาขีพจริงๆ จะต้องมีการทำวิจัย เพื่อดูว่า คนสนใจเรื่องนั้นๆ มากน้อยแค่ไหน สนใจเรื่องอะไรและจะเขียนอย่างไร ยากมากกกกก

ในหัวข้อนี้จะแนะนำวิธีใช้บทความตัวอย่างในแบบฝึกหัดไปฝึกสร้างบทความตามหมวดหมู่ บทความประเภทนี้เป็นบทความหลักในเว็บไซต์นั่นเอง โดยบทความตัวอย่างจะมีความเหมือนจริง ทั้งส่วนประกอบของบทความ ภาพประกอบ และความยาวของบทความ แบบฝึกหัดที่สมบูรณ์จะช่วยให้เข้าใจวิธีสร้างเว็บไซต์ได้เร็วขึ้น

บทความแสดงการใช้ข้อมูลในแบบฝึกหัดไปฝึกสร้างบทความสำหรับทำเมนูใน WordPress เช่น บทความเกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา นโยบายใช้งาน หรือบทความที่มีลักษณะการใช้งานคล้ายกันกับบทความเหล่านี้

สำหรับการนำแบบฝึกหัดฝึกทำบล็อกด้วย WordPress มาใช้งาน เราจะเริ่มด้วยการตั้งชื่อบล็อกและรายละเอียดบล็อกกันก่อน หลังจากเข้าระบบหลังบ้านของ WordPress แล้วให้ปฏิบัติดังนี้

แนะนำแบบฝึกหัดสำหรับการฝึกทำบล็อก WordPress การใช้แบบฝึกหัดสำเร็จรูปที่มีข้อมูลสำหรับฝึกทำบล็อกโดยเฉพาะจะช่วยให้เข้าใจการทำบล็อกได้เร็วขึ้น สามารถสร้างบล็อกที่มีส่วนประกอบต่างๆ ที่ความสมบูรณ์ได้

Sponsored Ads

.

.

ค้นหาด้วย Google ...