Sponsored Ads

แต่ละบทความจะมีรายละเอียดที่ต้องจัดการมากพอสมควร การทำบล็อกหรือทำเว็บ ส่วนที่ยากที่สุดก็คือการทำบทความและภาพประกอบนั่นเอง เพราะการทำบทความแบบมืออาขีพจริงๆ จะต้องมีการทำวิจัย เพื่อดูว่า คนสนใจเรื่องนั้นๆ มากน้อยแค่ไหน สนใจเรื่องอะไรและจะเขียนอย่างไร ยากมากกกกก

ในหัวข้อนี้จะแนะนำวิธีใช้บทความตัวอย่างในแบบฝึกหัดไปฝึกสร้างบทความตามหมวดหมู่ บทความประเภทนี้เป็นบทความหลักในเว็บไซต์นั่นเอง โดยบทความตัวอย่างจะมีความเหมือนจริง ทั้งส่วนประกอบของบทความ ภาพประกอบ และความยาวของบทความ แบบฝึกหัดที่สมบูรณ์จะช่วยให้เข้าใจวิธีสร้างเว็บไซต์ได้เร็วขึ้น

บทความแสดงการใช้ข้อมูลในแบบฝึกหัดไปฝึกสร้างบทความสำหรับทำเมนูใน WordPress เช่น บทความเกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา นโยบายใช้งาน หรือบทความที่มีลักษณะการใช้งานคล้ายกันกับบทความเหล่านี้

สำหรับการนำแบบฝึกหัดฝึกทำบล็อกด้วย WordPress มาใช้งาน เราจะเริ่มด้วยการตั้งชื่อบล็อกและรายละเอียดบล็อกกันก่อน หลังจากเข้าระบบหลังบ้านของ WordPress แล้วให้ปฏิบัติดังนี้

Sponsored Ads

.

เรื่องดีๆ แนะนำประจำวัน

สอนเปลี่ยนชื่อไฟล์ภาพ หรือ เปลี่ยนนามสกุลไฟล์ภาพ

บทความสอนวิธีเปลี่ยนนามสกุลของไฟล์ต่างๆ เปลี่ยนนามสกุลไฟล์ภาพ เปลี่ยนเพียงไฟล์เดียว หรือเปลี่ยนนามสกุลพร้อมกันหลาย ไฟล์ ก็ได้ โดยใช้โปรแกรม File Renamer Basic

อ่านเพิ่มเติม...

.