Sponsored Ads

บทความแนะนำการตั้งค่าความปลอดภัยและตั้งค่าการกู้คืนรหัสผ่านของอีเมล์ Gmail ในมือถือหรือแท็บเล็ต Android โดย ใช้เบอร์โทรศัพท์ ในกรณีที่ลืมรหัสผ่าน ทำให้เข้าระบบอีเมล์ไม่ได้ ก็จะเข้าใช้งานข้อมูลต่างๆ ไม่ได้

การใช้มือถือ Android ท่องเน็ตและช็อปปิ้ง สามารถทำได้ ไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ และการแจ้งชำระเงิน ส่งหลักฐานการ ชำระเงินก็ยังง่ายกว่าคอมพิวเตอร์อีกด้วย เพราะสามารถถ่ายภาพสลิป ATM เป็นหลักฐานการโอนเงิน แล้วส่งให้ผู้ขายได้ทันที

ในการใช้งานมือถือ Android เราจะสามารถสร้างอีเมล์หรือเพิ่มอีเมล์ Gmail ลงในเครื่องได้มากกว่า 1 บัญชี ทั้งนี้แต่ละคนอาจจะมีงานต้องทำหรือมีเหตุให้ต้องมีบัญชีอีเมล์หลายชื่อ อีเมล์สำหรับทำงานและอีเมล์สำหรับใช้ส่วนตัว ก็สามารถเพิ่มทุกบัญชีลงในมือถือ Android เครื่องเดียวได้

บทความแนะนำวิธีดูข้อมูลบัญชีอีเมล์ในมือถือ Android 5.0 โดยเฉพาะมือใหม่ที่เริ่มใช้อุปกรณ์เหล่านี้ ซึ่งจะมีตั้งแต่ระดับชาวบ้าน คนทำงาน คนต่างด้าวที่มาทำงานในเมืองไทย ฯลฯ ซึ่งไม่มีพื้นฐานด้านไอทีมาก่อน จะไม่รู้เรื่องอีเมล์ ว่าคืออะไร และบางคนก็จ้างร้านมือถือสมัครอีเมล์ จึงไม่รู้เรื่องพวกนี้เลย

Sponsored Ads

.

เรื่องดีๆ แนะนำประจำวัน

สอนเปลี่ยนชื่อไฟล์ภาพ หรือ เปลี่ยนนามสกุลไฟล์ภาพ

บทความสอนวิธีเปลี่ยนนามสกุลของไฟล์ต่างๆ เปลี่ยนนามสกุลไฟล์ภาพ เปลี่ยนเพียงไฟล์เดียว หรือเปลี่ยนนามสกุลพร้อมกันหลาย ไฟล์ ก็ได้ โดยใช้โปรแกรม File Renamer Basic

อ่านเพิ่มเติม...

.