Sponsored Ads

บทความแสดงตัวอย่างการตั้งค่าเพื่อใช้งานอีเมล์ของไมโครซอฟท์อย่าง Outlook, Hotmail, live หรือ Msn ในมือถือหรือแท็บเล็ต Android รุ่น 4.4

การส่งอีเมล์อีกแบบหนึ่งที่นิยมใช้กันก็คือ การแนบไฟล์ต่างๆ ไปกับอีเมล์ อาจจะเป็นไฟล์ภาพ ไฟล์วิดีโอ ไฟล์เอกสาร ฯลฯ แม้ในปัจจุบันนี้ แม้เราจะนิยมใช้ Line กันอย่างมาก แต่การส่งไฟล์แนบที่เป็นความลับ ส่วนตัว ก็ควรจะส่งทางอีเมล์มากกว่า

การส่งอีเมล์หรือส่งจดหมายอีหมายอีเล็คทรอนิกนิยมใช้กับข้อความหรือเอกสารที่เป็นทางการ เช่น การสั่งซื้อสินค้า การสมัครสมาชิก สมัครใช้บริการต่างๆ เพื่อให้มีข้อความเป็นหลักฐานที่ตรวจสอบง่ายนั่นเอง

การจัดการกับอีเมล์หรือโฟลเดอร์ในกล่องจดหมายจะต้องแตะเลือกเพื่อแสดงคำสั่งเพิ่มเติม ที่ไอคอน 3 ขีดที่มุมบนซ้ายในกล่องรับจดหมาย

Sponsored Ads

.

เรื่องดีๆ แนะนำประจำวัน

สอนเปลี่ยนชื่อไฟล์ภาพ หรือ เปลี่ยนนามสกุลไฟล์ภาพ

บทความสอนวิธีเปลี่ยนนามสกุลของไฟล์ต่างๆ เปลี่ยนนามสกุลไฟล์ภาพ เปลี่ยนเพียงไฟล์เดียว หรือเปลี่ยนนามสกุลพร้อมกันหลาย ไฟล์ ก็ได้ โดยใช้โปรแกรม File Renamer Basic

อ่านเพิ่มเติม...

.